Atenționarea UAM către avocații din Republica Moldova

La 2 iulie 2024 în Monitorul Oficial Nr. 278-281 art. 411 a fost publicată Legea Nr. 138 din 6 iunie 2024 pentru modificarea unor acte normative (unele aspecte privind profesiile juridice conexe) și au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

Astfel, Uniunea Avocaților atrage atenția persoanelor interesate asupra faptului că au fost instituiți termeni pentru 1) a adresa Ministrului Justiției cerere scrisă  privind eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat; 2) pentru înregistrarea formei de organizare.

Astfel, potrivit modificărilor la art. 22 alin. (2) prima propoziție din Legea nr. 1260/2002, în redacție nouă:

„Licența pentru exercitarea profesiei de avocat se eliberează la cererea solicitantului, depusă la Ministerul Justiției în cel mult 30 de zile de la emiterea hotărârii Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.”

Potrivit art. 29 alin. (12) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură,

„(12) Avocatul este obligat să solicite Ministerului Justiției înregistrarea cabinetului avocatului și/sau a biroului asociat de avocațiori a asocierii la un birou asociat de avocați în termen de 60 de zile de la data obținerii licenței. Nerespectarea acestui termen duce la atragerea răspunderii disciplinare.”

Totodată, potrivit Art. VIII alin. (2) din Legea nr. 138 din 6 iunie 2024, „(2) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au susținut examenele de admitere, de atestare sau de calificare în una dintre profesiile juridice conexe sau, după caz, au promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante, dar nu au solicitat eliberarea actului ce conferă dreptul de a exercita profesia sau de a desfășura activitatea profesională pot solicita eliberarea acestuia în termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Persoanelor menționate în Art. VIII alin. (2), după obținerea licenței, li se aplică în modul corespunzător prevederile art. 29 alin. (12) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

Total
0
Shares
Total
0
Share