Programul „Armata Profesională” propus pentru consultare publică, guvernul filip, eugen sturza, pdm ppem

Programul „Armata Profesională” propus pentru consultare publică

Ministerul Apărării propune spre consultare publică proiectul Programului „Armata Profesională 2018 — 2021”. Documentul a fost plasat pe pagina web a miniserului pentru a fi consultat de autoritățile publice centrale, locale, instituțiile, precum și cetățenii Republicii Moldova. Programul are drept scop identificarea domeniilor de dezvoltare ale Armatei Naţionale şi prioritizarea acestora în funcţie de resursele alocate. La realizarea prezentului Program s-au luat în calcul riscurileși amenințările la adresa securității…