Alte știri

Moldova va beneficia de 1,66 milioane de dolari pentru a spori utilizarea durabilă și integrată a solurilor și resurselor de apă în mediul rural

Pinterest LinkedIn Tumblr

Circa 140 000 de cetățeni din țara noastră, locuitori ai zonelor rurale vor beneficia de un management integrat al resurselor naturale și sustenabilitatea resurselor de sol și apă grație unui proiect, lansat joi, 11 martie 2021, finanțat de Fondul Global pentru Mediu (GEF). Proiectul are o valoare totală de 1, 66 milioane USD și va fi implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în parteneriat cu FAO, pe parcursul a trei ani.

Scopul este de a îmbunătăți prestarea serviciilor de eco-sistem în contextul peisajului local, de a conștientiza opinia publică în acest sens și a sprijini procesul de învățare în 32 de sate din nord-estul țării, prin utilizarea managementului integrat al resurselor naturale în zonele pilot din raioanele Orhei, Rezina și Șoldănești, precum și de a realiza neutralitatea degradării terenurilor și creșterea surselor de venit din întreaga țară.

Proiectul a fost lansat oficial în cadrul unui seminar virtual organizat pentru a discuta și a conveni asupra strategiei de implementare a proiectului, a revizui planul de lucru și a lansa procesul de cooperare între părțile implicate.

La eveniment au participat reprezentanți ai MADRM, Coordonatorul Rezident ONU în Moldova și reprezentanți ai agențiilor ONU, a instituțiilor de cercetare în științe agricole și pedologice și mediului academic, reprezentanți ai sectorului neguvernamental și a asociațiilor de producători.

Proiectul va demara cu o analiză, armonizare și îmbunătățire a tuturor politicilor, legislației în vigoare și a cadrului instituțional la capitolul neutralității degradării terenurilor. De asemenea, va fi elaborat un plan strategic pentru neutralitatea degradării terenurilor pentru întreaga zonă pilot, iar la nivel de comunități, vor fi restabilite fâșiile forestiere de protecție, vor fi create trei pepiniere pentru creșterea arborilor, arbuștilor și ierburilor perene utilizate la înierbare și crearea fâșiilor forestiere de protecție. În cooperare cu instituțiile de stat, APL și deținătorii/utilizatorii terenurilor agricole, proiectul va promova implementarea practicilor inovatoare reziliente la schimbările climatice, inclusiv utilizarea semințelor rezistente la secetă, irigarea prin picurare la scara mică și cultivarea pomușoarelor.

Astfel, vor fi aplicate principiile practicilor agro-pastorale reziliente, gestionarea apelor și reabilitarea ecosistemelor pentru îmbunătățirea securității alimentare și reducerea vulnerabilității femeilor în zonele rurale.

Contribuția FAO la neutralitatea degradării terenurilor se bazează pe avantajul comparativ și expertiza de elaborare a politicilor cu privire la managementul durabil al terenurilor și combaterea degradării solurilor, inclusiv guvernanță și drepturile asupra terenurilor, și rolul său de gestionar principal la nivel global al informației agricole.

loading...

Comments are closed.