Actual

Numărul petițiilor adresate Parlamentului este în creștere

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pe parcursul anului 2020, în cadrul Parlamentului Republicii Moldova au fost înregistrate 4502 de petiții față de 4355 înregistrate în anul 2019.

Analiza din ultimii ani denotă că tematicile abordate de petiționari – persoane fizice și juridice – rămân constante. Printre ele se regăsesc pretinsele încălcări ale dreptului de acces liber la justiție, la securitate și demnitate personală, la asistența medicală și protecția socială, nerespectarea dreptului la proprietatea privată, probleme privind dezvoltarea infrastructurii și cele ce țin domeniul agriculturii sau activitatea administrației publice centrale și locale, dar și propuneri de modificare a legislației.

Totodată, un subiect specific anilor 2019-2020 în adresările cetățenilor au fost problemele generate de interpretarea și implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, adoptate în 2018.

Aproape jumătate din toate petițiile în anul 2020  au parvenit de la cetățeni din municipiul Chișinău, după care urmează localitățile din stânga Nistrului – 14,32%, municipiul Bălți – 2,28%, raionul Rezina – 2,31%, etc.

Din numărul total de petiții, 2258 au fost examinate în Parlament, ceea ce constituie 50% din totalul de solicitări, alte 1983 au fost remise organelor de resort. Autoritățile publice luate la control au examinat 711 petiții.

Totodată, pe parcursul anului 2020, au fost primite în audiență și consultate 687 de persoane.

loading...

Comments are closed.