Alte știri

Ședința Guvernului: Ce decizii au fost luate astăzi de către Cabinetul de miniștri

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prim-ministrul a prezidat ședința Cabinetului de miniștri. Pe agendă au fost 28 de subiecte.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

La începutul ședinței, ministrul Voicu a prezentat informația despre pericolul producerii inundațiilor în regiunile țării, în urma ploilor abundente din ultimele zile.

Ministrul Railean a prezentat informația privind desfășurarea lucrărilor de construcție a drumurilor în țară finanțate din Fondul Rutier și din resursele proiectelor sprijinite de partenerii de dezvoltare. În prezent, Banca Mondială, BERD și BEI finanțează 20 proiecte cu valoare de cca 7 miliarde lei pentru construcția și reabilitarea a cca 520 km de drumuri.

Ministrul Dumbrăveanu a comunicat informația despre numărul de paturi libere în instituțiile medicale specializate în tratarea COVID-19 și acțiunile întreprinse pentru a crește capacitatea sistemului de sănătate de a trata pacienții infectați. MSMPS dispune de suficiente teste, consumabile și medicamente pentru a trata situația epidemiologică și este în proces de achiziție pentru completarea stocurilor.

Executivul a aprobat iniţierea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru acordarea unui împrumut în cadrul Proiectului „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”. Acordul prevede oferirea Guvernului RM a unui credit preferențial în valoare de 2 059 000 000 Yeni japonezi (aprox. 18, 7 mil. dolari), destinat procurării tehnicii agricole şi a echipamentului post-recoltare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Creditul va fi pentru o perioadă de 40 de ani, 12 ani perioada de graţie şi 28 de ani perioada de rambursare, cu o dobândă de 0,1% și debursarea în timp de 9 ani.

Guvernul a decis iniţierea negocierilor și semnarea Acordului de cooperare între Ministerul Justiției Republicii Moldova şi cel al Republicii Armenia. Acordul are drept scop stabilirea unui parteneriat durabil între state, în special pe dimensiunea colaborării în sectorul justiției.
Specialiștii din Moldova și Armenia vor crea grupuri de lucru pentru schimb de experiență dintre organele sectorului justiției. Vor fi preluate practici privind organizarea activităţii MJ şi a organelor din sectorul justiţiei; sporirea competenţei personalului ministerului; asistenţa în elaborarea proiectelor actelor normative şi evaluarea acestora; funcționarea sistemelor informaționale gestionate de minister.

Cabinetul a aprobat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri, semnat la Ankara la 30 decembrie 2019. Obiectivul Acordului este stabilirea principiilor de reglementare a funcționării transportului combinat de mărfuri între cele două țări. Aceasta presupune eficientizarea utilizării infrastructurii existente pentru transportul de marfă prin dezvoltarea sistemelor moderne de transport feroviar și maritim, adițional transportului rutier, cu scopul de a oferi soluții alternative sociale, economice și de mediu.

În cadrul ședinței, Cabinetul a decis majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” cu 22,16 mil. euro, din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii, în cadrul Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru procurarea locomotivelor și reabilitarea unui tronson de cale ferată.

Cabinetul a avizat pozitiv proiectul de lege menit să crească gradul de protecție socială a familiilor militarilor și funcționarilor publici cu statut special, în cazul pierderii întreținătorului. Proiectul prevede stabilirea pensiilor lor în mărime de 50% din venitul mediu lunar al întreținătorului, pentru fiecare membru de familie inapt de muncă. Anterior, mărimea pensiilor acestor persoane constituia 30% și 40% din venitul mediu lunar al întreținătorului. Executivul susține intrarea în vigoare a proiectului din 1 ianuarie 2021.

Ministrul Voicu a prezentat proiectul Regulamentului referitor la modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor. Scopul regulamentului e de a fluidiza circulaţia rutieră, de a spori nivelul de disciplină a conducătorilor mijloacelor de transport şi de a îmbunătăți siguranța în trafic. Regulamentul presupune atribuirea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare a mijloacelor de transport în procesul se constatare a contravențiilor către agenții economici selectați în baza concursului public de către IGP. Contractele vor fi semnate pentru perioade de până la 5 ani.

Regulamentul conține norme referitoare la criteriile de contractare, modalitatea de evidență și restituire, cheltuielile și răspunderea părților în procesul de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport, modelul Certificatului de restituire a mijlocului de transport de la parcarea specială, precum și modelul Registrului de evidență a mijloacelor de transport ridicate, depozitate și restituite.

Cabinetul a aprobat unele modificări la Codul Muncii. Noile prevederi oferă dreptul angajatorilor instituțiilor medico-sanitare, în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, să dispună detașarea salariaților fără acordul scris al acestora sau să dispună rechemarea cadrelor medicale din concediul de odihnă anual fără acordul scris al acestora. Necesitatea modificărilor este determinată de situația epidemiologică din Republica Moldova.

loading...

Comments are closed.