Alte știri

PACE prezintă CV-urile celor mai noi membri de partid

Pinterest LinkedIn Tumblr

Personalități cu o vastă experiență în domenii precum educație, jurisprudență, antreprenoriat, cultură, finanțe, alimentație publică și administrație publică, dar și artiști de valoare, oameni de afaceri, tineri cu o dorință enormă de a contribui la bunăstarea țării au decis că, anume Partidul Politic Acasă Construim Europa PACE îi reprezintă și împărtășește viziunile.

PACE este profund recunoscător noilor membri care au ales să se alăture frumoasei noastre echipe și putem afirma cu certitudine că, Republica Moldova are viitor cu așa o echipă!

Andriaș Victoria
• Studii superioare, masterat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei;
• Profesor cu gradul de calificare II în domeniul psihopedagogiei în cadrul Institutului de Științe ale Educației;
• Experiență profesională de 15 ani în calitate de profesoară în cadrul Colegiului Tehnologic din mun. Chișinău;
• Experiență de 4 ani în calitate de antreprenor individual în domeniul suvenirelor personalizate.

Hamulo Vladimir
• Studii superioare, absolvent al Colegiului de Comerț;
• Experiență profesională de 20 de ani în calitate de tehnolog în domeniul alimentației publice în calitate de șef de producere;
• Experiență administrativă de 11 ani în calitate de proprietar al fabricii de producere a mezelurilor;
• Experiență de 19 ani în calitate de director general al centrelor de comerț ”Grand-Hall” și ”Baby Hall”.

Pascari Angela
• Studii superioare, absolventă a Academiei de Studii Economice a Moldovei, facultatea de Business și Administrare;
• Experiență în calitate de director adjunct în domeniul calității produsului în cadrul unei companii private;
• Experiență administrativă în calitate de administrator în cadrul companiei ”Osadis-Prim” SRL;
• În prezent, director adjunct în cadrul companiei ”Olentina” SRL.

Leonte Vitalie
• Studii superioare, absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova, specialist în domeniul management-ului firmei;
• Experiență de 3 ani în cadrul Gospodăriei Țărănești ”Patria Ignat” și 5 ani în calitate de președinte a Gospodăriei Țărănești ”Leonte Vitalie”;
• Experiență administrativă în calitate de manager al proiectului ”România în sărbătoare”;
• În prezent, manager al Asociației Culturale ”EuroMoldovaArt”.

Trofimciuc Liliana
• Absolventă a Colegiului Economic Administrativ din Iași, România;
• Experiență în calitate de promoter în cadrul agenției ”Promo Iași”;
• Experiență în calitate de administrator în cadrul unei afaceri din domeniul HoReCa;
• Experiență în calitate de voluntar în cadrul Consiliului Consultativ al Copiilor din raionul Telenești.

Rîșniță Valeriu
• Absolvent al Conservatorului de Stat, specialitatea actor de comedie muzicală;
• Experiență muzicală de 9 ani în calitate de solist al formației ”Ecran” la cinematografia ”Patria”;
• Laureat al concursului televizat ”Clipa de Noroc”;
• Experiență profesională de 4 ani în cadrul proiectului muzical ”Caravela Culturii”;
• În prezent, artist profesionist liber.

Mîțu Valeria
• Studentă în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, facultatea de Psihologie;
• Experiență de 4 ani în calitate de membru a Consiliului Consultativ al Direcției de Învățământ din or. Soroca;
• Experiență de 4 ani în calitate de coordonator al proiectului ”Fratele meu de peste Prut” și al proiectului ”Masa Bucuriei”;
• Voluntar în cadrul proiectului Misiunea Socială ”Diaconia”;
• Experineță managerială în calitate de vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor din Chișinău și experiență de 4 ani în calitate de președinte al Consiliului Raional al Elevilor din or. Soroca.

Prescornic Valeriu
• Absolvent al Colegiului de Construcții din Chișinău;
• Experiență profesională de 6 ani în cadrul alimentației publice;
• Participant și absolvent al diferitor training-uri de dezvoltare personală;
• Experiență sportivă de 4 ani în cadrul echipei de minifotbal ”Atletico” și participant în cadrul campionatului ”Business Liga Draft Sports”.

Bațaniuc Svetlana
• Absolventă a Școlii profesionale de Croitorie nr. 6 din Chișinău;
• Experiență de 2 ani în calitate de croitoreasă în cadrul Primei Case de Modele din Moldova.
• Experiență de 4 ani în calitate de operator în cadrul unor companii private;
• Experiență de 2 ani în secția comercială și încheiere a contractelor cu persone juridice în cadrul S.A. ”Moldtelecom”;
• Experiență de 20 ani peste hotarele țării : Italia și Anglia.
• Absolventă a mai multor training-uri de dezvoltare personală precum ”Maestru în vânzări” și ”Time-Management”.

Utchin Serghei
• Studii superioare, absolvent al Universității de Studii Economice din Moldova, facultatea de economie și drept;
• Absolvent al cursurilor de instruire a specialiștilor în domeniul vamal;
• Experiență administrativă în calitate de manager de vânzări în cadrul unei companii private;
• Experiență profesională de 8 ani în calitate de specialist în vămuire în cadrul unor companii private din domeniul vamal;
• În prezent, șef al departamentului de vămuire în cadrul unei companii private.

Telechi Axenia
• Studii superioare, licență și masterat în domeniul matematicii și geometriei analitice în cadrul Universității Pedagogice din Tiraspol, Masterandă în psihopedagogie;
• Diplomă de onoare în cadrul Catedrei Militare;
• Experiență în calitate de educator la Grădinița 193, or.Vatra;
• Experiență în calitate de profesoară de matematică în s. Bolohan, raionul Orhei;
• În prezent, educatoare în cadrul unui Centru de Plasament pentru Copii.

Vodă Oleg
• Studii superioare, absolvent al Universității tehnice din Moldova;
• Experiență în calitate de inginer mecanic în cadrul Institutului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova;
• Experiență profesională de mai bine de 14 ani în domeniul afacerilor interne;
• Organizator și administrator al conferințelor internaționale în domeniul farmaceutic;
• Participant la conferințe europene în domeniul operativ de activitate;
• Participant la cursuri de dezvoltare profesională precum Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republica Moldova.

Zaharcenco Serghei
• Studii superioare, absolvent al Universității de Studii Economice, specialitatea Drept;
• Absolvent al Universității Slavone din Republica Moldova;
• Absolvent al cursurilor de formare continuă a mediatorilor în cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”;
• Experiență de 5 ani în calitate de jurist în cadrul unei companii juridice;
• Conferențiar la diverse seminare prcum: ”Specificul și particularitățile legale fișei postului”, ”Scoaterea companiei din zona de risc: management și optimizare” și etc.;
• În prezent, jurist principal în cadrul unor companii private.

Golubova Carina
• Studii superioare, studentă în cadrul Universității Libere din Moldova, facultatea de Relații Internaționale, Știință în Politică și Jurnalism;
• Absolventă a Școlii de Arte Plastice pentru Copii în numele A.F. Foinițkii;
• Experiență în cadrul redacției de business-catalog din Transnistria în calitate de manager de publicitate.

Munteanu Galina
• Studii superioare, absolventă a Universității ”Univers-Moldova”, specializată în economia companiilor cu capital străin;
• Experiență de 9 ani în calitate de inspector al departamentului de resurse umane în cadrul unei companii private;
• Experiență de 5 ani în calitate de director commercial și director tehnic al S.A. ”Decebal”
• Experiență profesională de 9 ani în calitate de administrator al unei companii private;
• În present, angajată în cadrul Î.S. „Expediţia Hidro-Geologică din Moldova.

Florea Alexei
• Studii superioare, specializat în economie și management în comerț în cadrul Universității Cooperatist Comerciale din Moldova;
• Experiență în calitate de specialist în marketing în cadrul S.A”NESTLE”;
• Experiență profesională de 6 ani în calitate de agent de vânzări în cadrul unei companii private;
• Absolvent al diferitor training-uri de dezvoltare profesională precum ”Practica și psihologia vânzărilor”, ”Tehnici de vânzare a serviciilor”, ”Dezvoltarea business-ului” și etc.
• Experiență de 3 ani în calitate de manager de proiecte în cadrul unei companii private;
• În przent, fondator și administrator al companiei private ”SERIVITA” S.R.L.

Nica Dorel
• Studii superioare, absolvent al Universității de Stat din Moldova, facultatea Drept;
• Experiență de 6 ani în Ministerul Afacerilor Interne în cadrul a mai multor departamente;
• Experiență de 5 ani peste hotarele țării;
• În prezent, director executiv al unei companii private din domeniul cosmetologiei în or. Torino, Italia.

Vorona Irina
• Studii superioare, licență și masterat în Științe Exacte în cadrul Universității Tehnice din Moldova, facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, specialitatea Informatică Aplicată;
• Experiență de 3 ani în calitate de șef al biroului de premise și inspector superior în domeniul serviciului de securitate internă;
• Experiență în calitate de moderator în cadrul UNICEF.

Luca Natalia
• Studii superioare, absolventă a Universității Pedagogice din Tiraspol, facultatea de Biologie;
• Experiență de 6 ani în calitate de șefă de secție în cadrul unei firme germane;
• Experiență de 14 ani peste hotarele țării, or. Bressanone, Italia.

PACE este prima formațiune politică, care păstrează, atrage și valorifică oamenii, construind acasă Europa.

Comunicat de presă

loading...

Comments are closed.