Actual

Cu votul unanim, Parlamentul a instituit Starea de urgență în Republica Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi, 17 martie 2020, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr. 127 din 17 martie 2020 conform Legii 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și a instituit starea de urgență în Republica Moldova.

Starea de urgență a fost instaurată pentru o perioadă de 60 de zile, cu titlu de comparație în România aceasta a fost instaurată pentru 30 de zile. Din acest moment, va fi instituită Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova care va deveni practic forul administrativ și executiv principal al țării.

În luarea sa de cuvânt, Prim-ministrul Republicii Moldova Ion Chicu a declarat că o dată instaurată stare de urgență se va avea în vedere următoarele posibilități:
– reeșalonarea plăților pentru creditele ipotecare;
– amânarea termenului de plată a impozitului pe venit pentru persoanele fizice pentru trimestrul 1 și 2 din 2020;
– relaxarea politicii de creditare;
– posibilitatea reeșalonării plăților pentru serviciile comunale, chiar și diminuarea acestora;
– suport financiar temporar unor entități strategice care asigură alimentația țării;
– diminuarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele);
– posibilitatea dublării sumelor achitate beneficiarilor de „Prima casă”.

Prin stare de urgență urmează a se înțelege stare de urgenţă ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de:
a) iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora;
b) existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea stării de legalitate.

Pe perioada stării de urgență pot fi implementate următoarele măsuri:
a) evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;
b) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
c) dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
d) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
e) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
f) stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamînat;
g) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
h) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
i) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
j) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

Tot astăzi, Parlamentul a aprobat în ambele lecturi un proiect de lege prin care a fost modificată Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, care a provocat dezbateri aprinse.

Citește și: A fost publicat modelul fișei epidemiologice, ce trebuie completată la intrarea în Republica Moldova

loading...

Comments are closed.