Social

24 de personalități importante din viața cotidiană a țării au fost decorate de Președintele Parlamentului cu ocazia Zilei Independenței

Pinterest LinkedIn Tumblr

Promovează valori democratice prin activităţile lor zilnice şi contribuie la dezvoltarea ţării. Vorbim despre 24 de personalităţi care au fost decorate, ieri, de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu. Printre acestea se numără salvatori, carabinieri, profesori, medici, savanţi şi oameni de cultură.

Președintele Parlamentului Andrian Candu a conferit ”Medalia Democrației” următoarelor personalități, în semn de recunoștință și înaltă apreciere:

• Plutonierului Maxim Scripcăraș pentru ținută morală impecabilă și serviciu deosebit adus comunității.

• Doamnei doctor Tatiana Ghidirimschi pentru fondarea și dezvoltarea în Republica Moldova a optometriei, contribuție excepțională pentru dotarea cu echipamente a centrelor de sănătate publică, precum și pentru implicare activă în instruirea medicilor oftalmologi din țară.

• Scriitorului Nicolae Dabija pentru talentul și serviciile deosebite aduse culturii și promovării, prin opere de creație, a  spiritualității și valorilor patrimoniului național.

• Academicianului Ion Ababii, doctor, profesor universitar, pentru dedicație, contribuție de succes în dezvoltarea științei și practicii medicale, realizări deosebite în managementul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițeanu”.

• Maestrului în sport Petru Caduc, pentru rezultate excepționale în promovarea și dezvoltarea sportului în Republica Moldova.

• Doamnei doctor Galina Roșca pentru activitate îndelungată și prodigioasă, atitudine respectuoasă față de pacienți și perfecționare profesională continuă.

• Domnului Veaceslav Dehteriuc pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și devotament în misiunile speciale de asigurare a securității țării.

• Ambasadorului Victor Moraru pentru rezultate excepționale în promovarea intereselor Republicii Moldova pe arena internațională.

• Doamnei Elizaveta Iacub pentru abilități excepționale organizaționale și de leadership, profesionalism, responsabilitate și promovarea politicilor în domeniul respectării persoanelor cu nevoi speciale.

• Muzicianului Alex Calancea pentru talentul și serviciile deosebite aduse culturii și promovării, prin opere de creație, a  spiritualității, precum și pentru implicare civică activă.

• Doamnei Ludmila Ursu pentru activitate didactică de succes, dedicație , implicare activă în elaborarea documentelor de politici educaționale, precum și pentru contribuție valoroasă în dezvoltarea învățământului primar din Republica Moldova.

• Domnului doctor Anatolie Sidorenko pentru dedicație, dezvoltarea și susținerea cercetării în domeniul supraconductivilității sistemelor cu dimensionalitate redusă și a nanostructurii funcționale, precum și pentru promovarea imaginii Republicii Moldova prin proiectele de cercetare coordinate.

• Domnului Iurie Moisei, pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și devotament în misiunile speciale de asigurare a securității țării.

• Doamnei Maria Suceveanu, pentru activitate didactică de succes, dedicație, precum și pentru contribuție valoroasă în dezvoltarea învățământului din Republica Moldova.

Diploma de onoare a Parlamentului a fost conferită colonelului Anatolie Golea, pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și devotament în misiunile îndeplinite.

Diploma Parlamentului de gradul I a revenit următorilor laureați:

• domnul Alexandru Marcuța, pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și devotament în misiunile speciale de asigurare a securității țării.

• domnul Victor Cicibaba, pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și devotament în misiunile speciale de asigurare a securității țării.

• domnul Iurie Jovmir, pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și devotament în misiunile speciale de asigurare a securității țării.

• doamna Elena Țarălungă, pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și devotament în misiunile speciale de asigurare a securității țării.

• domnul Călin Negură, pentru elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul energeticii, dezvoltarea durabilă a sectoarelor energeticii și consolidarea securității energetice naționale.

• doamna Dorina Cebotarean, director adjunct, Agenția Proprietății Publice, pentru contribuție activă la perfecționarea cadrului normativ în domeniului administrării și dezetatizării proprietății publice și promovarea proiectelor de interes național.

• domnul Vasile Bulicanu pentru activitate îndelungată și prodigioasă în domeniul finanțelor publice, contribuție la utilizarea eficiență și transparentă a mijloacelor bugetare și înalt profesionalism.

• domnul Petru Țurcan pentru coordonare instituțională a activităților pe filiera internațională a tuturor structurilor MAI.

• doamna Mihaela Gorban pentru monitorizarea și implementarea angajamentelor Republicii Moldova pe domeniile strategice ale statului în domeniul politicii economice externe, promovarea diplomației economice, muncă perseverentă și profesionalism.

Candidații au fost înaintați de către autoritățile publice, la solicitarea președintelui Parlamentului.

Distincțiile Parlamentului au fost instituite anul trecut, când au fost decorate 35 de personalităţi.

loading...

Comments are closed.