Drepturile jurnalistului conform Legii presei din Republica Moldova

Conform Legii Nr. 243 din 26.10.1994 privind presa, jurnaliștii din Republica Moldova beneficiază de o serie de drepturi menite să asigure exercitarea liberă și independentă a profesiei lor. Aceste drepturi sunt esențiale pentru protejarea libertății presei și pentru garantarea informării corecte și obiective a publicului.

Drepturile fundamentale ale jurnalistului:

Dreptul de a obține și de a difuza informații:
Jurnaliștii au dreptul să colecteze informații din diverse surse și să le difuzeze publicului. Acest drept include accesul la documentele oficiale și participarea la evenimente publice pentru a asigura o informare veridică și completă.

Dreptul de a fi primit în audiență de persoanele oficiale:
Jurnaliștii pot solicita și obține întâlniri cu oficialii guvernamentali și alte persoane publice pentru a discuta și clarifica aspecte de interes public.

Dreptul de a face imprimări audiovizuale, de a filma și de a fotografia:
În exercitarea profesiei lor, jurnaliștii au dreptul de a înregistra material audio și video și de a fotografia evenimentele la care participă.

Dreptul de a asista la ședințele publice ale instanțelor de judecată:
Jurnaliștii pot participa la ședințele publice ale instanțelor de judecată pentru a asigura transparența actului de justiție și informarea corectă a cetățenilor.

Dreptul de a avea acces în zonele calamităților naturale și la alte manifestări publice:
În interesul informării publicului, jurnaliștii au dreptul de a accesa zonele afectate de calamități naturale, precum și de a participa la mitinguri, demonstrații și alte manifestări publice.

Dreptul de a verifica faptele și circumstanțele vizate în materialele jurnalistice:
Jurnaliștii pot solicita informații de la orice instituție pentru a verifica veridicitatea și acuratețea faptelor prezentate în materialele lor jurnalistice.

Dreptul de a renunța la pregătirea și semnarea unui material:
În cazul în care un material contravine convingerilor personale ale jurnalistului, acesta are dreptul de a renunța la pregătirea și semnarea materialului respectiv.

Dreptul de a-și retrage semnătura de sub un material denaturat:
Jurnaliștii au dreptul de a-și retrage semnătura de sub un material care, în opinia lor, a fost denaturat în procesul de redactare.

Dreptul de a păstra secretul paternității (de autor):
Jurnaliștii pot solicita păstrarea confidențialității identității lor ca autori ai materialelor jurnalistice.

Dreptul la facilități și priorități:
Jurnaliștii beneficiază de facilități și priorități la transport și telecomunicații, precum și la cazare în hoteluri pe teritoriul Republicii Moldova.

Protecția jurnalistului:
Confiscarea notițelor jurnalistului este interzisă:
Notele și mijloacele tehnice ale jurnalistului nu pot fi confiscate, cu excepția cazurilor în care acestea servesc drept probe într-o cauză penală.

Protecția onoarei și demnității:
Statul garantează apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale a jurnalistului, precum și protecția sănătății, vieții și bunurilor acestuia.

Aceste drepturi oferă jurnalistului un cadru legal solid pentru a-și exercita profesia în mod liber și independent, asigurând totodată respectarea principiilor deontologice și a eticii profesionale. Astfel, se contribuie la dezvoltarea unei prese libere și la informarea corectă a publicului în Republica Moldova.