Statutul Agenției de Presă TELEGRAPH

Capitolul I: Dispoziții generale

Articolul 1: Denumirea și forma juridică

 • Denumirea oficială: Agenția de Presă Telegraph.
 • Forma juridică: Persoană juridică de drept privat – SRL, înregistrată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 • Codul fiscal: 1023600021395.

Articolul 2: Sediul și durata

 • Sediul: Mitropolit Varlaam, 63/23, et.3, of.1, Chișinău, Republica Moldova
 • Durata: Agenția de Presă Telegraph își desfășoară activitatea pe o perioadă nedeterminată.

Capitolul II: Obiectul de Activitate

Articolul 3: Obiectul de activitate

 • Agenția de Presă Telegraph are ca obiect de activitate colectarea, procesarea și difuzarea de informații și știri de interes public național și internațional.

Capitolul III: Fondatori și conducere

Articolul 4: Fondatori

 • Fondatori: Agenția de Presă Telegraph poate fi fondată de una sau mai multe persoane juridice sau fizice din Republica Moldova. În cazul fondatorilor străini, aceștia pot deține cel mult 49% din capitalul social.
 • Conform actelor oficiale, fondatorul unic este Corneliu Gandrabur.

Articolul 5: Conducerea agenției

 • Agenția este condusă de un Director/Fondator.
 • Directorul este responsabil pentru gestionarea activităților zilnice ale agenției și pentru reprezentarea acesteia în relațiile cu terțe părți.

Articolul 6: Colegiul redacțional

 • Agenția este asistată de un Colegiu Redacțional, condus de un Redactor-Șef, care este responsabil pentru coordonarea activităților editoriale.
 • Redactorul-Șef este numit și revocat de către fondator, în conformitate cu legislația muncii și cu prezentul statut.
 • În lipsa Redactorului-Șef, responsabilitatea este pusă în sarcina Directorului.

Capitolul IV: Drepturi și obligații

Articolul 7: Drepturile agenției

 • Dreptul de a obține și de a difuza informații.
 • Dreptul de a acredita jurnaliști pe lângă autoritățile publice și la evenimente de interes public.

Articolul 8: Obligațiile agenției

 • Respectarea drepturilor de autor și a legislației în vigoare.
 • Asigurarea unui limbaj accesibil și respectuos în toate materialele publicate.
 • Publicarea de două ori pe an a informațiilor privind sursele și valoarea donațiilor primite.

Capitolul V: Regimul financiar

Articolul 9: Surse de finanțare

 • Agenția de Presă Telegraph își desfășoară activitatea pe baza de autogestiune.
 • Sursele de finanțare includ venituri proprii, donații, sponsorizări, și alte forme de susținere financiară prevăzute de lege.

Articolul 10: Repartizarea veniturilor

 • Veniturile agenției sunt repartizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul VI: Dispoziții finale

Articolul 11: Încetarea activității

 • Agenția își încetează activitatea numai în baza hotărârii fondatorilor sau a unei decizii judecătorești.
 • În cazul încetării activității, fondatorii trebuie să onoreze obligațiile față de abonați și alte părți terțe.

Articolul 12: Modificarea statutului

 • Prezentul statut poate fi modificat de fondator, în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile stabilite în statutul agenției..

Prezentul statut se referă doar la activitatea jurnalistică și nu înlocuiește statutul juridic înregistrat la ASP.

Normele stabilite în Legea presei completează și/sau prevalează asupra acestui statut.

Acest statut a fost aprobat de fondator, conform dispozițiilor legale în vigoare.

10.05.2023    /semnătura/