Alte știri

40% din acțiunile Moldova Agroindbank au fost achiziționate de un consorțiu internațional

Pinterest LinkedIn Tumblr

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat, la 19 iunie, achiziționarea de către un consorțiu internațional de investitori a pachetului de acțiuni în mărime de 41,09 la sută din capitalul social al băncii comerciale Moldova – Agroindbank, informează MOLDPRES.

Consorțiul este format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Horizon Capital, în calitate de gestionar al fondului de investiții creat de instituții financiare internaționale notorii precum Western NIS Enterprise Fund (fondat de Congresul SUA prin intermediul USAID), BERD, Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale), Banca Olandeză de Dezvoltare (FMO), Societatea Germană de Investiții (DEG) și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (PROPARCO), și Invalda INVL, o societate de investiții cotată din Lituania, cu experiență în sectorul financiar-bancar. Consorțiul intenționează să realizeze achiziția preconizată printr-o societate de investiție special creată în acest scop – HEIM PARTNERS Ltd., înregistrată în Marea Britanie cu sediul la Londra.

BERD este o bancă de dezvoltare multilaterală constituită în baza unui tratat internațional, obiectivul căreia este de a acorda sprijin țărilor din Europa Centrală şi de Est aflate în perioada de tranziție spre o economie de piață. BERD este unul dintre cei mai mari investitori străini în Republica Moldova cu investiții totale de peste 1,3 miliarde de euro și un volum record de investiții semnate în 2017, de 130 milioane de euro.

Horizon Capital este o companie de gestiune a fondurilor de investiții cu un istoric de 25 de ani de activitate, preponderent în țările din Europa de Est, inclusiv în Republica Moldova. Este susținută de peste 40 de investitori instituționali, gestionând patru fonduri cu active totale de circa 700 milioane de dolari SUA. Investițiile gestionate de către Horizon Capital includ proiecte și investiții în sectorul bancar din regiune.

Invalda INVL este o societate de investiții din Lituania, fiind unul dintre cele mai importante grupuri de gestionare a activelor din Țările Baltice, cotată la Bursa de Valori Nasdaq Baltic din Vilnius. Companiile grupului administrează active de circa 600 milioane de euro, inclusiv active semnificative în sectorul financiar-bancar.

BNM a obligat în 2016 două grupuri de acționari ai Moldova-Agroindbank  care au acționat concertat și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 43,1 la sută, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, să înstrăineze în termen de 3 luni acțiunile achiziționate. Deoarece acțiunile menționate nu au fost înstrăinate în termenele stabilite, acestea au fost anulate și emise altele noi, ca urmare un pachet de 41,09 la sută din acțiuni, au fost expuse la vânzare.

Vânzarea pachetului de acțiuni al Moldova-Agroindbank este și un angajament al autorităților Republicii Moldova față de Fondul Monetar Internațional.

loading...

Comments are closed.