7411 victime reabilitate ale represiunilor politice au beneficiat de ajutor material

Astăzi, 6 iulie, comemorăm victimele represiunilor staliniste, astăzi împlinindu-se 71 de ani de la cel mai mare val al deportărilor, fiind marcată zi de doliu naţional, în memoria persoanelor care au avut de suferit de pe urma represiunilor politice. În Iulie 1949, peste 35 de mii de oameni au fost urcați în vagoane și duși în lagăre de muncă forțată.

În scopul reabilitării victimelor represiunilor şi reintegrării lor în drepturile politice, sociale şi cetăţeneşti, sunt prevăzute o serie de înlesniri, în conformitate cu Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr.1225/1992.

Persoanele cu dizabilităţi şi pensionarii, cetăţeni ai Republicii Moldova, supuşi represiunilor şi ulterior reabilitaţi, beneficiază de dreptul la: asistenţă medicală, în conformitate cu minimul asigurării medicale gratuite stabilit de legislaţie, precum şi la asigurare cu medicamente specifice, prevăzute în programele naţionale; la confecţionarea şi repararea gratuită a protezelor dentare (cu excepţia protezelor din metale nobile), la reabilitare sanatorială în condiţiile stabilite de Guvern (reabilitare/recuperare anuală, cu o reducere de 50 % din costul biletului sau eliberarea unui bilet gratuit o dată la trei ani, cu condiţia că nu au beneficiat de bilet în ultimii trei ani consecutive); de prioritate la primire în aziluri, la asigurare de stat gratuită în ele, cu păstrarea a cel puţin 25% din pensia alocată; de prioritate la instalarea telefonului.

Totodată, legislația națională prevede că, victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990, beneficiază de dreptul la alocaţie lunară de stat în cuantum de 500 lei, care se stabilește și se plătește de către organele de asigurări sociale de stat.

Astfel, conform datelor prezentate de CNAS, la 1 iunie 2019, 7287 persoane primeau alocație lunară de stat, iar începând cu 1 ianuarie 2020, categoria dată de persoane beneficiază de acest drept indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat. Pentru stabilirea dreptului la această prestație socială, este necesar să fie depusă o cerere la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai, cu setul de documente necesar.

La fel, victimele reabilitate ale represiunilor politice, beneficiază şi de ajutor material anual în cuantum de 1000 lei, către data de 6 iulie. Pot solicita acordarea ajutorului material anual şi cetățenii Republicii Moldova, domiciliați în localitățile din stânga Nistrului, care fac parte din categoria de beneficiari specificată, la structurile teritoriale de asistență socială arondate, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Menţionăm că, pe data de 30 iunie curent, Agenția Națională Asistență Socială, a transferat mijloace financiare pentru plata ajutorului material în mărime de 1000 lei, pentru 7411 victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990.

Total
0
Shares
Total
0
Share