9 posturi TV au fost avertizate public pentru carențe în exprimarea orală în programele audiovizuale

Posturile de televiziune „Mega TV”, „Familia”, „Exclusiv TV”, „Canal 5”, „R Live TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „PEH TV”, „Cinema 1” și „ITV” au fost avertizate public pentru faptul că jurnaliștii au comis abateri de la normele exprimării orale standard în cadrul buletinelor de știri, al talk-show-urilor politice, al programelor de divertisment și de plasare de produse, difuzate în perioada 06-30 iunie 2023.

Monitorizarea posturilor TV privind ținuta lingvistică sub aspectul corectitudinii exprimării a fost făcută de conf. univ., dr. hab. în filologie, Viorica Molea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului.

Dr. Molea a menționat, în prezentarea concluziilor monitorizării în timpul ședinței CA de astăzi, că procesul de cultivare a limbii române pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie constant și eficient, întrucât există numeroase probleme referitoare la modul de respectare a normei literare standard, fapt care se răsfrânge asupra culturii comunicării în general.

„Scopul acestor monitorizări este tocmai să-i sensibilizeze pe cei responsabili de corectitudinea discursului public, iar obiectivul nostru comun este o limbă corectă, elevată, evoluată. Deși unele greșeli par nesemnificative, orice greșeală care se strecoară în spațiul public, diminuează pregnanța limbii. Faptul că în prezent avem un discurs public mult mai elevat, este meritul atât al jurnaliștilor, care au avut grijă continuu de modul de exprimare, cât și al profesorilor filologi”, a afirmat conf. univ., dr. hab. în filologie, Viorica Molea.

Astfel, monitorizarea arată că în conținuturile audiovizuale supuse controlului predomină greșelile de ordin gramatical, persistă calcurile din limba rusă, anacolutul (discontinuitate în exprimare), exprimarea confuză, prolixă, echivocă. De asemenea, conjuncțiile și prepozițiile, de multe ori, se utilizează incorect.

Responsabilitățile culturale sunt prevăzute la art. 19 din Codului serviciilor media audiovizuale. Aliniatul 2 stipulează că: „Furnizorii de servicii media asigură respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii române și ale celorlalte limbi de difuzare în cadrul programelor audiovizuale”.

Total
0
Shares
Total
0
Share