Actualitate

A avut loc prima licitație publică privind achiziționarea lucrărilor rutiere în conformitate cu standardele europene în vigoare

Pinterest LinkedIn Tumblr

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016, privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții a avut loc prima licitație publică privind achiziționarea lucrărilor de reparație a circa 4 km ai drumului național G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13.

În context, trei companii locale au manifestat interes și au depus oferte de participare, având capacitatea de a-și asuma lucrări de reabilitare a drumurilor cu utilizarea materialelor de construcție în conformitate cu normativele europene în vigoare. Ofertanții s-au aliniat noilor cerințe și standarde europene, declarând pe propria răspundere că dispun de materiale și produse de construcție cu un nivel înalt de calitate.

Administrația de Stat a Drumurilor, în calitate de beneficiar, va evalua ofertele depuse în termenii stabiliți de lege în corespundere cu cerințele caietului de sarcini.

Totodată, ASD atenționează că va recepționa lucrările rutiere executate de către antreprenori în baza declarației pe propria răspundere în strictă concordanță cu certificatele de conformitate a controlului producției în fabrică, emise de organismele de evaluare a conformității.

În prezent, majoritatea companiilor din domeniul construcției și reabilitării drumurilor întreprind măsuri pentru obținerea certificatelor de conformitate a materialelor, în corespundere cu cerințele standardelor armonizate în colaborare și cu laboratoarele de încercări din țară și de peste hotarele ei.

 

loading...

Comments are closed.