Politic

A fost adoptat noul Cod al serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Proiectul noului Cod al serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost adoptat astăzi în lectură finală cu votul a 53 de deputaţi. Documentul a fost suspus consultărilor publice şi s-a stabilit că bugetul furnizorului public naţional de servicii media va fi constituit din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

Subvenţiile din bugetul de stat vor fi stabilite anual în Legea bugetului de stat, reprezentând volumul subvenţiilor din bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele preţurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin.

Veniturile proprii ale furnizorului public de servicii media vor proveni, după caz, din sume încasate din comunicările audiovizuale difuzate în cadrul evenimentelor de importanţă majoră, sume încasate din realizarea obiectului de activitate, inclusiv venituri provenite din vînzarea de programe sau drepturi de autor din coproducţii, donaţii, sponsorizări și alte venituri legale. Raportul privind executarea bugetului va fi prezentat anual de către directorul general al instituției respective, va fi avizat de către Consiliul de Supraveghere şi va fi făcut public pe pagina web a instituției.
 
Noul cod prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății, accesul la evenimente majore, protecția jurnaliștilor, dreptul la replică etc.
 
Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al R. Moldova a fost elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul unui grup de lucru. 
loading...

Comments are closed.