A fost aprobat Regulamentul privind educația adulților

O nouă redacție a Regulamentului privind educația adulților a fost aprobată de Guvern. Documentul reglementează mai multe aspecte, inclusiv tipologia și durata programelor de formare profesională; microcalificările; evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților etc.

“Implementarea noului document va contribui la dezvoltarea programelor de formare profesională a adulților și la sporirea calității serviciilor respective”, a spus ministrul Dan Perciun.

Documentul precizează și contextele de educație a adulților în cadrul învățării pe tot parcursul vieții: formal, nonformal şi informal, precum și instituțiile/organizațiile care pot realiza activități de educație a adulților, inclusiv condițiile de eligibilitate a acestora.
Conform noilor prevederi, serviciile de educație a adulților, în context nonformal, se vor oferi printr-o procedură simplificată, în baza unor programe coordonate doar de Ministerul Educației și Cercetării, fiind exceptate de procedura de autorizare provizorie/acreditare.

În 2023, circa 16.250 de adulți au absolvit programe de formare continuă la diverse specialități.

În prezent, în Republica Moldova activează circa 300 de prestatori de servicii ce țin de educația adulților care oferă peste 700 de programe de formare continuă acreditate de MEC.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share