A fost autorizată construcția a două noi centrale eficiente de cogenerare

Guvernul a autorizat astăzi construcția a două noi centrale eficiente de cogenerare cu o capacitate totală de 55 MW energie electrică și cel puțin 43 Gcal/h energie termică. Acestea vor înlocui fosta CET-1 dată în exploatare încă în anul 1951 și vor contribui la majorarea capacității de producere interne a energiei electrice și asigurare a securității energetice a țării.

Centralele vor funcționa cu motoare cu ardere internă, care reprezintă o tehnologie flexibilă cu potențial și pentru echilibrarea sistemului energetic al Republicii Moldova – foarte necesar pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie. Totodată, noile centrale vor contribui la dezvoltarea sistemului de termoficare din municipiul Chișinău și asigurarea eficientă și fiabilă cu energie termică a consumatorilor.

Construcția celor două centrale este planificată până la finele anului 2025 și este sprijinită financiar de către Banca Mondială, în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), iar valoarea lucrărilor este de 92 milioane de Euro.

Total
0
Shares
Total
0
Share