A fost desemnată compania care va măsura audiența posturilor TV din Moldova

La data de 29 martie 2024, a avut loc ședința Comisiei de concurs pentru inițierea și desfășurarea concursului privind selectarea instituției specializate în măsurarea cotelor de audiență și cotelor de piață în perioada 2024-2029, în cadrul căreia a fost luată următoarea decizie:

„Comisia de concurs declară oferta depusă de compania Kantar Media ca fiind câștigătoare.

Declararea Kantar Media ca fiind câștigătoarea licitației nu impune tuturor beneficiarilor măsurării audienței TV obligația de a încheia contracte cu Kantar Media pentru măsurarea audienței TV și/sau de a rezilia contractele cu compania de măsurare actuală.

În cazul în care, în următorii 5 ani, beneficiarii măsurării audienței TV din Republica Moldova (canalele TV, agențiile de publicitate, furnizorii de publicitate sau o organizație care va fi creată pentru a reprezenta interesele televiziunilor, caselor de vânzări și agențiilor de publicitate) vor fi asigurați integral cu sursele de finanțare suficiente pentru a acoperi oferta financiară prezentată de către Kantar Media, aceștia vor notifica Kantar Media cu privire la aceste circumstanțe și vor începe procesul de încheiere a contractului (sau contractelor) respectând condițiile prezentate de Kantar Media în cadrul licitației.

Desemnarea Kantar Media drept câștigător al concursului nu dă naștere niciunor obligații, inclusiv de ordin financiar, care ar putea fi puse în sarcina Comisiei de concurs, membrilor acesteia, beneficiarilor sau potențialilor beneficiari ai serviciilor de măsurare a cotelor de audiență și a cotelor de piață, oricăror autorități publice sau statului Republica Moldova. Orice obligații vor izvorî exclusiv din prevederile contractelor care vor fi, eventual, încheiate între furnizorul rezultatelor măsurărilor și beneficiarii serviciilor de măsurare.”

În conformitate cu pct. 40 din Regulamentul privind organizarea concursului pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029: ”Comisia de concurs, în termen de 24 de ore de la desemnarea furnizorului rezultatelor măsurărilor, plasează rezultatele concursului pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului.”

Total
0
Shares
 
Total
0
Share