A fost inițiată o procedură infringement în raport cu Republica Moldova

Secretariatul Comunității Energetice, asociație între statele Uniunii Europene și cele din Europa de Sud-Est, care are ca scop crearea unei piețe a electricității și gazului între UE și alte țări, a concluzionat preliminar că, din cauza lipsei realizării separării și certificării operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz”, acest subiect fiind de o sensibilitate politică aparte în condițiile rezistenței acționarului majoritar al acestuia – SAP „Gazprom” la procesul de separare definitivă a operatorului sistemului de transport a gazelor naturale, Republica Moldova nu a respectat articolele 10(1), 17(1)(a), 18(3) și 20 din Directiva 2009/73/CE.

Astfel, prin demersul oficial din 31.05.2023, Secretariatul Comunității Energetice a informat despre inițierea procedurii de infringement în raport cu Republica Moldova, țară condusă de pro-europeana Maia Sandu, pentru nerespectarea și neimplementarea legislației comunitare în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Energetice, care ia forma unui Aviz motivat – Reasoned opinion in case ECS-3/20.

Asigurarea separării operatorului sistemului de transport în termen este un angajament al Republicii Moldova față de UE și în cadrul Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare încheiat cu Fondul Monetar Internațional, precum și o precondiție pentru accesarea de asistență macrofinanciară din partea UE.

În acest context, Ministerul Energiei a elaborat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

Proiectul menționat are drept scop soluționarea aspectelor de procedură prin care Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică își exercită atribuțiile în situația aplicării prevederilor art. VI alin. (3) al Legii nr. 249/2022. Propunerea vine să excludă vidul legislativ privind temeiul expres de retragere a licenței în cazul nerespectării de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale a cerințelor legale privind separarea, independența și/sau certificarea operatorului sistemului de transport. Astfel, proiectul de lege prevede completarea art. 17 din Legea 108/2016 cu prevederi clare care să ofere garanția aplicării corecte a mecanismului de retragere a licenței în situația nerespectării de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale a cerințelor legale privind separarea, independența și/sau certificarea operatorului sistemului de transport, fapt ce împiedică desfășurarea și finalizarea procesului de certificare a acestuia.

Moldova a aderat la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice, semnat la Atena la 25 octombrie 2005, prin Legea nr.117 din 23.12.2009.

Total
0
Shares
Total
0
Share