Activitatea CSM, parțial paralizată. Explicația oficială

Consiliul Superior al Magistraturii, capturat de PAS, aduce la cunoștință persoanelor, care au depus contestații împotriva Hotărârilor Colegiului Disciplinar și ale completelor de contestații ale Colegiului Disciplinar că, contestațiile nu pot fi examinate în termenele stabilite prin lege pe motive ce nu pot fi imputate Consiliului.

”În corespundere cu art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr.947/1996, cu privire a Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul ca organ colegial îşi exercită atribuțiile în Plen. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii este deliberativă dacă la ea participă cel puțin două treimi din membrii care sunt în exercițiul funcției și nu se află în situațiile menționate la art. 18 alin. (1).

Conform pct. 6.41 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 668/26 din 15 septembrie 2015 (cu modificările ulterioare), ședințele Plenului Consiliului, la care se examinează chestiuni ce țin de „aplicarea sancțiunii disciplinare judecătorului” sunt deliberative dacă din membri prezenți la ședință cel puțin jumătate sunt membri-judecători”.

Componența actuală a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii este constituită din 9 membri, dintre care 2 membri – judecători nu vor fi prezenți timp îndelungat, din pricini obiective. Din cei 7 membri aflați în funcție sunt prezenți: 4 membri care nu fac parte din rândul judecătorilor și 3 membri judecători, dintre care un judecător cu competențe limitate (prin efectul Hotărârii Curții Constituționale nr.9 din 07.04.2022). Prin urmare, examinarea contestațiilor în complet de 6 membri, dintre care doar doi sunt membri judecători nu corespund exigențelor legale stabilite.

Informăm că, îndată ce va fi posibilă convocarea Plenului Consiliului în complet care va permite examinarea contestațiilor, acestea vor fi examinate în ordinea depunerii acestora”, a precizat CSM.

Actuala componență a CSM este considerată ca fiind afiliată PAS și președintelui Maia Sandu.

Total
0
Shares
Total
0
Share