Economic

Activitatea investițională în Republica Moldova s-a majorat cu 1,3% în anul 2017. Investițiile în mașini, utilaje și programe informatice sunt în creștere

Pinterest LinkedIn Tumblr

Activitatea investițională în Republica Moldova, în anul 2017, a crescut cu 1,3%, față de anul 2016, atingând valoarea de 21 de miliarde de lei. Majorarea volumului de investiții a fost determinată de restabilirea finanțărilor proiectelor investiționale ale statului, datorată deblocării asistenței externe și creșterii veniturilor publice, precum și apariției premiselor pentru relansarea creditării economiei naționale. De asemenea, se evidențiază tendința de retehnologizare a economiei Republicii Moldova, remarcându-se creșterea investițiilor în mașini, utilaje și instalații, dar și în programe informatice.

După tipurile de active, în anul 2017, creșteri esențiale au fost înregistrate în cazul investițiilor în construcții inginerești – cu 25%, mașini și utilaje – cu 9%, programe informatice – cu 18% și în active biologice imobilizate (fitotehnie și zootehnie) – cu 8%. Anume investițiile în aceste domenii au influențat creșterea volumului total de investiții în active imobilizate, care cuprinde atât investițiile în active materiale (clădiri, mașini, utilaje etc.), cât și cele nemateriale (drepturi de proprietate intelectuală, programe informatice etc.).

Anul trecut, investițiile publice au constituit principalul motor care au determinat creșterea investițiilor. Din contul bugetului de stat au fost alocate, pentru proiecte investiționale, circa 1,4 miliarde de lei, cu 27% mai mult comparativ cu anul 2016. Și din contul bugetelor administrativ-teritoriale s-au alocat cu 33% mai mulți bani, ceea ce a constituit circa 1,3 miliarde de lei. În special, au fost în creștere cu 25% investițiile în construcții inginerești (străzi, drumuri, sisteme de alimentare cu apă și canalizare, sisteme de irigație etc.) și cu 26% – în clădiri nerezidențiale. Comparativ cu anul 2016, anul trecut s-a remarcat o creștere a investițiilor din contul mijloacelor financiare ale fondului rutier cu 67% și ale fondului ecologic cu 13%.

Sectorul construcțiilor pare să se fi revigorat după trei ani de recesiune. În  anul 2017,  întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” au efectuat în antrepriză lucrări în valoare de 9 miliarde de lei, sau cu 2,3% mai mult față de volumul înregistrat în 2016. Creșterea activității realizată în antrepriză s-a datorat majorării lucrărilor de reparații capitale (+17%) și curente (+26%). În același timp, volumului lucrărilor de construcții noi a înregistrat o micșorare cu 7,4%. Respectiv, și volumul investițiilor realizate în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale a scăzut cu 11,5%, însumând 7 miliarde de lei. În anul 2017 au fost date în exploatare 7236 de locuințe (apartamente și case individuale de locuit), cu o suprafață totală de 571,8 mii m², ceea ce reprezintă cu 10,9% mai mult față de anul 2016.

Procurarea utilajului, mașinilor, instalațiilor de transmisie a asimilat circa 7 miliarde de lei (33%) din volumul total al investițiilor. Cea mai mare parte a mijloacelor financiare în utilaje au fost investite de către sectorul privat (circa 75%), ceea ce demonstrează că agenții economici se orientează spre retehnologizarea proceselor de producție, fapt stimulat și de necesitatea alinierii calității produselor moldovenești la cerințele piețelor externe, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de Acordul de Asociere/DCFTA cu Uniunea Europeană.

Anul trecut, investițiile în mijloacele de transport au însumat 1,9 miliarde de lei, în scădere cu 0,1%, față de 2016,  fapt determinat de micșorarea investițiilor în acest domeniu de către sectorul privat (-6,1%). Totuși, sectorul privat a investit circa 63% din suma totală a investiției pe sector.

loading...

Comments are closed.