Alte știri

Actuala componență a Biroului Permanent al Parlamentului rămâne în vigoare. CC a respins cererea de suspendare a hotărârii din 3 decembrie curent

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prin Decizia nr. 140 din 8 decembrie 2020, Curtea a respins cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 219 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149 din 29 noiembrie 2019 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului, depusă de către domnul Dinu Plîngău și doamna Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul sesizării nr. 200a/2020.

Examinând cererea de suspendare, Curtea observă, pe de o parte, că în care Hotărârea contestată va fi suspendată, Biroul permanent al Parlamentului, în componența reînnoită, nu va putea propune Parlamentului data convocării ședințelor plenare și nu va putea întocmi proiectul ordinii de zi a ședințelor Parlamentului pentru a-l propune Parlamentului spre aprobare. De altfel, competențele menționate sunt atribuite doar Biroului permanent al Parlamentului [a se vedea articolele 13 alin. (1) lit. a) și f) și 39 alin. (1) – (4) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului]. Astfel, Curtea conchide că în cazul suspendării Hotărârii contestate activitatea de legiferare a Parlamentului ar putea fi blocată. Curtea consideră că prin eventuala blocare a activității Parlamentului prin suspendarea Hotărârii contestate nu poate fi atins obiectivul urmărit de autorii cererii de suspendare, și anume de a fi respectat principiul democrației și al pluralismului politic.

Pe de altă parte, în cazul în care Hotărârea contestată nu va fi suspendată, Parlamentul își va putea desfășura activitatea de legiferare, care este o atribuție de bază a Parlamentului, potrivit articolului 66 lit. a) din Constituție. De asemenea, opoziția parlamentară va avea posibilitatea să propună modificări sau completări la ordinea de zi a ședințelor Parlamentului stabilite de Biroul permanent [a se vedea articolul 46 alin. (1), (3) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului.

În baza acestor raționamente, Curtea consideră că menținerea acțiunii Hotărârii contestate are mai multe beneficii sub aspect constituţional, în raport cu soluția suspendării ei.

loading...

Comments are closed.