Admiterea 2019 la studii superioare de licență și de master – rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară

Admitere 2019, universitati moldova, studenti moldova, ULIM, USEM, USM, UTM

În Sesiunea 2019, înmatricularea la ciclul I – studii superioare de licență s-a organizat la 169 de specialități, oferta fiind de 4906 locuri bugetare, iar la Ciclul II Master  –de 2876 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 17 instituții de învățământ de stat și 8 instituții private. 

Conform  rezultatelor preliminare (la data de 07.08.2019): 

  • La ciclul I – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 3913 de studenți (circa 80% din plan), vacante rămânând cca 993 locuri bugetare;
  • La ciclul II – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 2825 de masteranzi (circa 98% din plan), vacante rămânând cca 51 locuri bugetare. 

Majoritatea locurilor cu taxă au fost solicitate la instituțiile de stat: cca 4500 studenți, iar la instituțiile private – 1539 studenți. La această etapă a admiterii doar Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”a încheiat procesul de înmatriculare, celelalte instituții continuând prin sesiuni suplimentare, până la 30 august 2019. 

Menționăm că și în sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități: Drept, Business și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, StomatologieTotodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile: Științe ale educației și exacte (specialitățile MatematicaFizica etc.)Științele solului;Științe agricole (specialitățile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.); domeniul ingineresc (specialitățile Inginerie şi managementul calității, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicații radio și televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs).

Total
0
Shares
Total
0
Share