Adoptat în Parlament: Peste 11 mii de situri arheologice vor fi incluse în Registrul arheologic național

Peste 11 mii de situri arheologice din țara noastră vor fi introduse în Registrul arheologic național și vor beneficia de protecție specială. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost votat, în cea de-a doua lectură, de 57 de deputați.

Proiectul de lege privind aprobarea Registrului arheologic național a fost elaborat de Ministerul Culturii în colaborare cu Agenția Națională Arheologică, în baza informațiilor din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, a informațiilor și studiilor publicate în literatura de specialitate și a manuscrisului Repertoriului monumentelor de arheologie. De asemenea, Registrul a fost completat în rezultatul inspectării zonelor cu potențial arheologic efectuate de specialiștii Agenției Naționale Arheologie în perioada 2012-2023. Astfel, Registrul conține date detaliate despre fiecare sit arheologic, inclusiv localizarea, tipul și datarea acestuia.

Potrivit autorilor, acest Registru va oferi suport informațional necesar pentru protejarea și valorificarea siturilor arheologice. Mai mult decât atât, informațiile din acest document vor fi luate în considerare la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului și a planurilor urbanistice ale localităților, pentru a preveni distrugerea siturilor arheologice.

Urmare a amendamentului la acest proiect de lege, înaintat de deputata Liliana Nicolaescu-Onofrei, documentul a fost îmbunătățit, fiind excluse unele neclarități ce se referă la evidența, delimitarea și protecția siturilor arheologice. Astfel, s-au efectuat precizări privind pozițiile ce se repetă în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat sau sunt clasificate greșit după gen, spre exemplu, situri arheologice clasificate ca monumente de arhitectură sau de istorie/comemorative de război. Precizările constau în completarea pozițiilor cu textul ce indică localizarea administrativă și tipul sitului arheologic. Au fost rectificate unele erori cum ar fi clasificarea monumentelor de arhitectură sau istorie drept situri arheologice, pentru a evita eventuala excludere a acestora și a asigura corectitudinea clasificării după gen a monumentelor care rămân în continuare în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Totodată, s-au efectuat corectări ale greșelilor tehnice, precizări privind datarea siturilor arheologice și denumirea acestora. În aceeași ordine de idei, siturile omise în Registrul arheologic național au fost reincluse în urma reorganizării acestuia pe regiuni.

Total
0
Shares
Total
0
Share