Aleși locali din Criuleni, soț și soție, depistați cu încălcări. Precizările ANI

Autoritatea Națională de Integritate, în baza unei sesizări din octombrie 2022, a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința unui primar și al unui consilier din raionul Criuleni, care au calitatea de soț-soție.

Inspectorul de integritate a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiecții vizați, prin includerea eronată/incompletă a datelor cu privire la unele venituri, bunuri mobile și interese personale în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2020-2022.

Drept urmare, inspectorul a sesizat organul de urmărire penală, pe faptul existenței unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de Codul Penal – falsul în declarații. În partea ce ține de veniturile din darea în locațiune a unui bun imobil a fost sesizat Serviciul Fiscal de Stat, în vederea efectuării unui control privind respectarea legislației fiscale de către subiecții controlului.

Un alt primar din raionul Criuleni a fost constatat cu conflicte de interese apărute la angajarea nurorii sale în funcția de director al Căminului cultural.

Pe perioada exercitării mandatului de consilier în cadrul Consiliului or. Basarabeasca și de funcționar public, un subiect al declarării nu și-a declarat în modul corespunzător averea și interese personale și anume a inclus eronat/incomplet date cu privire la bunurile mobile, bunuri imobile și venituri obținute din înstrăinarea acestora.

În rezultatul controlului la sesizarea Oficiului teritorial Căușeni a Cancelariei de Stat, un alt consilier a fost constatat cu incompatibilitate de funcții, acesta a activat simultan și în cadrul unei primării.

De menționat că, subiecții supuși controlului au dreptul de a contesta actele de constatare emise de către inspectorii de integritate.

 

Total
0
Shares
Total
0
Share