Alte două acorduri încheiate pe platforma CSI urmează a fi denunțate

Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat, la ședința de astăzi, rapoartele la proiectele de lege privind denunțarea a două acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente (CSI).

Va fi denunțat Acordul cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii, încheiat la Moscova la 9 decembrie 1994. La momentul semnării acestui Acord, statele membre CSI nu dispuneau de cadrul normativ în domeniul protecției muncii. Ulterior, Republica Moldova a ratificat o serie de convenții ale Organizației Internaționale a Muncii, iar, o dată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE, țara noastră și-a asumat angajamentul să transpună în cadrul normativ național un șir de Directive UE care vizează domeniul securității și sănătății în muncă, fapt ce reduce necesitatea de a acționa în cadrul Acordului CSI. Prin urmare, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Acordul respectiv și-a pierdut actualitatea, devenind inoportun pentru Republica Moldova. Denunțarea nu va genera consecințe în raport cu alte părți la Acord, iar, la necesitate, Republica Moldova poate iniția încheierea unor acorduri bilaterale în domeniul protecției muncii.

Urmează a fi denunțat și Acordul privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării, semnat la Moscova la 13 martie 1992, și a Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Acordul privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării, semnat la Moscova la 20 iunie 2000. În calitate de membru cu drepturi depline al EASC, țara noastră achită anual cotizații în valoare de 14 000 dolari SUA în Fondul Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, colaborarea fiind una modestă. Republica Moldova a demarat măsurile necesare pentru a asigura conformitatea politicii interne cu obiectivele UE în materie de reglementări tehnice, standarde, metrologie, acreditare, evaluarea conformității și sistemul de supraveghere a pieței. Prin urmare, sistemul implementat de țara noastră în domeniul infrastructurii calității diferă esențial de sistemele țărilor CSI. În acest sens, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, majoritatea acordurilor semnate pentru recunoașterea activităților de metrologie, standardizare, acreditare, precum și a certificatelor eliberate pentru produsele fabricate în țările membre CSI nu au aplicabilitate în Republica Moldova.

Comisia politică externă și integrare europeană va propune denunțarea celor două acorduri în ședința plenară a Parlamentului.

Total
0
Shares
Total
0
Share