AMENDAMENT // În temeiul unor ”dubii”, anumiți concurenți electorali vor putea fi excluși din campaniile electorale

Olesea Stamate, deputat PAS, a propus ca partidele politice și alți concurenți electorali să poată fi excluși din campaniile electorale atunci când există dubii referitoare la activitatea acestora, în special în ceea ce privește încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor.

Un amendament în acest sens a fost depus la Parlamentul Republicii Moldova și a fost adoptat concomitent cu o nouă modificare a Codului electoral și a Legii partidelor.

”Activitatea partidului politic poate fi limitată dacă acesta nu depune raportul privind gestiunea financiară sau informațiile necesare pentru efectuarea controlului sau supravegherii financiare a partidului politic, precum și a rapoartelor privind gestiunea financiară a acestuia, în termenul și formatul stabilite de Comisia Electorală Centrală.

Pe perioada limitării activității partidului politic, acestuia îi este interzisă participarea individuală sau în comun la alegeri și referendumuri, producerea, furnizarea, distribuirea și difuzarea publicității politice, fondarea mijloacelor de informare în masă, organizarea întrunirilor, mitingurilor, demonstrațiilor, pichetărilor și altor acțiuni publice, precum și tranzacțiile bancare, cu excepția cazurilor când sunt necesare decontări cu contractanții, decontări aferente îndeplinirii contractelor individuale de muncă, decontări pentru repararea prejudiciilor cauzate prin acțiunile partidului politic, și decontări pentru plata impozitelor, taxelor și amenzilor”, scrie în amendamentul propus.

Totuși, Olesea Stamate nu a propus și un articol în care să fie restabilite drepturile concurenților electorali în cazul în care, după efectuarea controlului, nu au fost confirmate dubiile; respectiv, limitarea activității formațiunii politice sau a altui concurent electoral a fost neîntemeiată.

”Amendamentul a fost elaborat la propunerea CEC și vizează operarea unor modificări la articolul 21 din Legea privind partidele politice, condiționate de situația în care, de către organele de supraveghere și control înregistrează situații, în care partidele politice, pentru a evita aplicarea sancțiunilor depun rapoarte incomplete sau chiar denaturate. Unica modalitate de a stabili corectitudinea acestor date din rapoarte, este efectuarea unui control suplimentar, mai detaliat.

În cadrul controlului CEC solicită prezentarea documentelor justificative privind veniturile și cheltuielile partidului politic sau concurentului electoral.

Totuși, Comisia Electorală Centrală practic nu are puteri suplimentare prin care să impună partidul politic sau concurentul electoral să prezinte acele informații. Din aceste considerente, sunt înregistrate cazuri, în special în cazul partidului politic declarat neconstituțional, cât și a sateliților acestuia, în care formal rapoartele privind gestionarea financiară sunt depuse, dar există dubii cu privire la existența documentelor justificative care să confirme veniturile și/sau cheltuielile.

În consecință, partidele politice și concurenții electorali desemnați de acestea, care nu respectă disciplina financiară și nu se conformează solicitărilor legale, sunt acceptate să-și continue activitatea fără a avea o posibilitate reală de a li se impune, prin mijloace legale, odată ce limitările de activitate expres prevăzute în legea actuală nu sunt suficient de descurajatoare sau punitive.

Astfel, acest vid legislativ trebuie completat și, în consecință, partidele politice care nu respectă disciplina financiară urmează să se conformeze regulilor stabilite. În cazul în care nu se conformează, activitatea politică a acestora urmează să fie limitată, inclusiv sau în special prin interdicția de a participa la alegeri.

În acest sens, sunt necesare amendamente la art. 21 din legea privind partidele politice, pentru a preveni cazurile de indisciplină financiară ale partidelor politice și candidaților desemnați de acestea, prin introducerea unor limitări disuasive și descurajatoare suplimentare”, motivează Stamate.

Total
1
Shares
Total
0
Share