Alte știri

Angajații MAI vor beneficia, în premieră, de spor la salariu pentru participarea în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe

Pinterest LinkedIn Tumblr

Angajații MAI vor beneficia, în premieră, de spor la salariu pentru participarea în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe. În anul curent, a avut loc prima ședință consultativă cu participarea conducătorilor din cadrul Aparatului Central, subdiviziunilor și autorităților subordonate MAI în legătură cu modificările unor acte normative privind procedura de salarizare a personalului din proiecte.

Noile reglementări se regăsesc în Legea nr. 257/2020 și stabilesc posibilitatea acordării unui spor la salariu pentru participare în proiectele de dezvoltare finanțate din surse externe, în mărime de până la 75 % din salariul de bază, stabilit de către conducătorul unității bugetare. Menționăm că sporul va fi acordat din contul și în limita mijloacelor prevăzute pentru retribuirea muncii în acordurile/contractele de finanțare.

Astfel, în vederea stabilirii unui cadru transparent și unitar al procesului de gestionare al proiectelor cu finanțare externă și oferirea unui spor la salarizarea personalului din cadrul MAI, va fi aprobat un cadru intern de reglementare a domeniului.

Scopul acestui spor este de a asigura absorbția eficientă a fondurilor de asistență externă alocate Republicii Moldova. Capacitatea de absorbție este un indicator care corespunde competenței de alocare eficientă a resurselor financiare pentru acoperirea necesităților stabilite în planurile și strategiile naționale, precum și în angajamentele convenite la nivel internațional.

Ținem să menționăm că MAI este lider în implementarea proiectelor în așa domenii precum intervenția în situații de urgență, managementul integrat al frontierei, reforma poliției, gestionarea migrației și azilului, asigurarea ordinii și securității publice. Rolul asistenței externe în realizarea priorităților de dezvoltare ale MAI este unul semnificativ, contribuind la consolidarea infrastructurii, dotarea tehnică a locurilor de muncă a angajaților MAI, sporind accesul la informație prin intermediul dezvoltării arhitecturii IT și contribuind la sporirea profesionalismului angajaților MAI.

Grație asistenței s-a reușit ridicarea nivelului calității serviciilor publice furnizate continuu populației prin: reacționarea mai rapidă la apelurile de urgență, intervenția mai bună a salvatorilor și polițiștilor, protecția cetățenilor și a bunurilor acestora, iar succesul procesului este reflectat mai ales în încrederea publicului măsurată prin sondaje de opinie.

loading...

Comments are closed.