Actualitate

ANI a înaintat o Listă de Propuneri pentru pachetul de legi privind modificarea cadrului normativ din domeniul integrității

Pinterest LinkedIn Tumblr

La 6 august 2021, Autoritatea Națională de Integritate a înaintat către Parlamentul Republicii Moldova setul de propuneri la proiectul de lege privind modificarea cadrului normativ din domeniul integrității, înregistrat ca inițiativă legislativă de către Fracțiunea parlamentară PAS. Suplimentar, documentul a fost transmis spre informare în atenția Președenției Republicii Moldova și a instituțiilor internaţionale cu sediul la Chișinău.

În scrisoarea de însoțire a propunerilor, ANI și-a exprimat speranța că procesul de modificare a acestui pachet de legi va fi realizat cu respectarea tuturor procedurilor legale și luată în considerație expertiza și experiența Autorității.

Începând cu anul 2018, Autoritatea a semnalat mai multe carențe în legislația de specialitate, care au fost identificate la etapa implementării în practică. Ulterior, în 2019, ANI a elaborat un șir de propuneri în vederea modificării cadrului legal, care a fost prezentat, în mod repetat, Legislativului și Executivului, fără niciun un rezultat.

Despre necesitatea și importanța modificării legislației ANI se menționează și în documentele europene. Această acțiune fiind una dintre principalele condiționalități a implementării  Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21.07.2020 și ratificat la 10.09.2020, care prevede la pct. 3 din Anexa I un șir de condiționalități ce impun obligația de a eficientiza funcționarea Autorității Naționale de Integritate.

loading...

Comments are closed.