Alte știri

ANI dă un aviz negativ la proiectul de modificare a legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Pinterest LinkedIn Tumblr

La 08.12.2020, Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Autoritatea) a fost solicitată de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova de a se expune pe Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (inițiativa legislativă a unui grup de deputați).  Autoritatea și-a prezentat avizul negativ asupra proiectului, transmite Telegraph.md

ANI consideră că prin punerea în vigoare a modificărilor, procedura de control averii și intereselor personale va fi condiționată prin a fi efectuată în termen de cel mult 1 an de la încetarea funcției/mandatului (în prezent termenul este de 3 ani).

În sensul dat, legat de situația subiecților declarării care au deținut consecutiv mai multe funcții, controlul se va diminua substanțial ca perioadă de evaluare iar Autoritatea nu va putea constata averile nejustificate admise în calitate de subiect al declarării, dacă a expirat termenul de mai mult de un an de la încetarea funcției/mandatului. Tot aici, eventual sunt create premisele necesare ca, subiecții declarării să migreze artificial dintr-o funcție în alta pentru a beneficia vicios de acest termen de decădere de 1 an.

În redacția actuală a legii, în caz de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată într-un termen de 6 luni de la data la care rămâne definitiv actul de constatare sau de la data la care expiră termenul de contestare în cazul în care actul de constatare al inspectorului de integritate nu a fost contestat.

Prin modificarea propusă se prescrie aplicarea sancțiunii disciplinare, în caz de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, în condițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară.

Astfel, în cazul punerii în vigoare a acestei norme, aplicarea sancțiunii va deveni imposibilă, deoarece, termenul de aplicare a sancţiunii disciplinare poate demara de la data săvârșirii abaterii disciplinare. Prin urmare, inspectorul de integritate nu va putea solicita eliberarea din funcție/încetarea mandatului pentru nesoluționarea în termen a incompatibilității, iar efectele constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților, vor fi nule, subiectul controlului își va păstra funcția/mandatul iar interdicția de 3 ani de accedere în funcții nu va putea fi aplicată.

Aceeași situație, similară celei expuse în pct. 2 supra, se atestă și în cazul modificării propuse prin care, pentru încălcarea regimurilor juridice ale incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, calcularea prescripției pentru solicitarea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului controlului, să aibă loc în condițiile termenului general de prescripție a răspunderii contravenționale (adică – 1 an de la data săvârșirii faptei).

În redacția actuală a legii, solicitarea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului controlului are loc în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a actului de constatare.

Prin același proiect de lege, se propune ca controalele inițiate de ANI, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, să continue potrivit prevederilor legii noi.

ANI consideră  că reglementarea propusă este una care afectează grav procedurile de control aflate în derulare și semnifică încetarea a o serie de proceduri inițiate în privința înalților demnitari, printre care și deputați (cu referire la situația subiecților în raport cu care a expirat termenul de 1 an de zile de la data încetării mandatului sau a funcției anterioare).

Guvernul a aprobat Legea privind calitatea aerului atmosferic

loading...

Comments are closed.