Economic

ANI: Peste 300 mii de lei amenzi aplicate și 145 de încălcări constatate, în primele 9 luni ale anului 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a publicat Raportul de activitate pentru perioada ianuarie-septembrie 2020. Conform datelor din raport, Autoritatea a examinat un total de 550 de sesizări și petiții cu privire la incidente de integritate.

La fel, inspectorii de integritate au supus verificărilor circa 1882 de declarații de avere și interese personale, dintre care 1332 au fost inițiate din oficiu, prin ordinul emis de Președintele ANI, iar alte 550 de declarații de avere și interese personale au fost examinate în cadrul verificărilor obișnuite.

În perioada celor 9 luni ale anului 2020, Inspectoratul de Integritate a emis 232 de acte de constatare, dintre care în 145 de acte au fost constatate încălcări, cu creștere substanțială de 2 ori mai mult față de numărul actelor emise în perioada similară a anului 2019.

Pentru încălcările admise de subiecții declarării, inspectorii de integritate au inițiat 194 de cauze contravenționale și au întocmit 144 de procese verbale cu privire la contravenție, în baza cărora au aplicate amenzi în sumă totală de 303 500 lei.

Totodată, Direcția juridică a reprezentat Autoritatea în 140 de ședințe de judecată, câștigând astfel 44 de dosare (6 dosare definitive), iar din cele 14 dosare pierdute, doar 1 dosar a fost pierdut definitiv în ultimă instanță.

Pe parcursul celor nouă luni ale anului 2020, Autoritatea a emis 343 de certificate de integritate.

La fel, funcționarii ANI au participat în calitate de formatori, în 40 de activități instructive, unde au fost instruiți peste 3500 de subiecți, fiind distribuite 3000 de materiale informative și 1900 ghiduri.

În baza actelor de constatare emise de către inspectorii de integritate și a acțiunilor suplimentare întreprinse, ANI și-a transparentizat activitatea în 149 de comunicate, resetând astfel procesul de comunicare și informare mai operativă cu reprezentanții Media și ai societății civile.

loading...

Comments are closed.