Alte știri

ANI: Precizări cu privire la sesizările expediate de deputați

Pinterest LinkedIn Tumblr

În contextul unui șir de sesizări din ultimele săptămâni, legate de anumite neconformități din declarațiile de avere și interese personale ale unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, care au fost expediate de alți deputați, și apoi intens mediatizate în spațiul public, inclusiv cu pronunțarea unor comentarii negative cu caracter politic, care planează asupra independenței inspectorilor de integritate, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) intervine cu următoarele precizări:

Urmăriți-ne și pe Telegram!

Toate petițiile și sesizările care sunt expediate în atenția Autorității, de către organizațiile publice, organizațiile non guvernamentale, demnitari, aleși locali, sunt distribuite spre examinare Inspectoratului de Integritate, în mod aleatoriu, prin sistemul electronic ”e-Integritate”.

La rândul său, conform legilor speciale ale ANI, inspectorii de integritate își îndeplinesc atribuțiile în mod obiectiv, fiind total independenți în luarea deciziilor, nu solicită și nici nu primesc dispoziții, inclusiv de la președintele sau vicepreședintele ANI, fiind direct responsabili de calitatea controalelor efectuate și a actelor de constatare emise.

ANI nu a admis în niciun caz prioritizări sau favorizări în procedura de examinare a petițiilor după categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, toate sesizările fiind obligatorii și examinate în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv și demersurile expediate din numele deputaților, indiferent din care fracțiune parlamentară sunt parte, sunt tratate în mod egal. Iar în cazul în care se va stabili încălcări ale legislației, Inspectoratul de Integritate al ANI va emite acte de constatare, cu informarea subiecților și a publicului.

În activitatea sa, ANI se bazează și respectă cu strictețe principiile legalității, independenței, imparțialității, transparenței și egalității, clar stabilite de prevederile legale, și nu va admite nicio ingerință în activitatea sa din partea politicului sau a altor persoane.

De aceea, solicităm ca numele Autorității să nu mai fie atras în declarațiile politice.

Comunicat de presă

loading...

Comments are closed.