ANRE a aprobat fuziunea S.A. ”Termoelectrica” cu S.R.L. ”Infobon”

 

În data de 30 aprilie 2024, în ședință ordinară, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și-a exprimat acordul pentru reorganizarea S.A. ”Termoelectrica” prin fuziune (absorbție) cu S.R.L. ”Infobon”, cu condiția că reorganizarea preconizată nu va avea drept efect majorarea prețurilor și a tarifelor reglementate. Dacă această condiție nu va fi respectată de către întreprinderea reorganizată, cheltuielile majorate ca rezultat al reorganizării nu vor fi acceptate în scopuri tarifare.

Totodată, au fost aprobate în scopuri tarifare investițiile efectuate în anul 2023 de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în valoare de 683,10 mii lei și Î.M. „Apă-Canal” Strășeni, în valoare de 7,75 mii lei, precum și Planul de investiții al Î.M. „Termotrans Taraclia” pentru anul 2024, în valoare de 54,17 mii lei.

De asemenea, au fost aprobate valorile actualizate ale consumului tehnologic şi ale pierderilor de apă pentru anul 2023 în sistemul public de alimentare cu apă suportate de următoarele entități:

– S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” – în volum de 251 535 m3;
– S.A. „Apă-Canal Cahul” – în volum de 672 884 m3;
– Î.M. ,,Aqua Basarabeasca” – în volum de 58 215 m3.

Titularii de licențe vor întreprinde măsurile necesare pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă și vor duce evidența consumului tehnologic utilizat la desfășurarea activității reglementate.

În cadrul ședinței, Consiliul de Administrație a aprobat Propunerea de proiect privind produsele de capacitate incrementală la punctele de interconectare dintre sistemele de transport al gazelor naturale ale Republicii Moldova și Ucrainei în regim de urgență.

Produsele de capacitate incrementală vor fi licitate în vederea obținerii finanțării în rețelele de transport orientate pentru majorarea capacităților tehnice și sporirea atractivității coridorului Transbalcanic. O propunere de proiect privind capacitatea incrementală la punctele de interconectare cu Ucraina a fost aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei din România la data de 22.04.2024.

Astăzi, Comisia Națională de Reglementare a Energiei și Utilităților din Ucraina va aproba proiectul de capacitate incrementală.

Total
0
Shares
Total
0
Share