Economic

ANRE a avizat Acordul adițional încheiat între Î.S. „Moldelectrica” și S.A. „Молдавская ГРЭС”

Pinterest LinkedIn Tumblr

La 15 octombrie 2021, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avizat, în ședință ordinară, Acordul adițional nr. 2 din 30.09.2021 încheiat între Î.S. „Moldelectrica” și S.A. de tip închis „Молдавская ГРЭС” privind extinderea termenului de valabilitate a Contractului de livrare a energiei electrice până la data de 31.03.2022. Volumul energiei electrice contractată este de 61 mln. kWh și la preț de 53,5 dolari SUA/MWh.

Urmare solicitării SRL „Moldovatransgaz”, Consiliul de Administrație a acceptat extinderea perioadei de examinare a dosarului de aplicare a sancțiunilor financiare pentru nerespectarea de către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz” a obligațiilor impuse de lege privind asigurarea independenței sale în raport cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală – S.A. „Moldovagaz”. Subiectul dat va fi examinat la ședința CA ANRE din 1 noiembrie 2021. In conformitate cu legislația națională mărimea sancțiunii financiare poate fi de la 5 la 10% de la volumul vânzărilor anuale.

De asemenea, a fost aprobat Planul de investiții pentru anul 2021 al titularului de licență SA ,,Operator Regional Apă-Canal Hîncești”, care include proiecte de investiţii în valoare de cca 238,5 mii lei.

Totodată, Consiliul de Administrație a luat act de Rapoartele privind rezultatele controalelor tehnice, efectuate în luna septembrie 2021 de către Agenție, pentru asigurarea supravegherii energetice de stat, precum și de Prescripțiile emise pe durata controalelor tehnice în privința încălcărilor ce prezintă pericol iminent pentru viața și sănătatea oamenilor, și a luat act de Raportul privind rezultatele controlului planificat al activității licențiate desfășurate de către titularul „Rapira” S.R.L. pentru perioada 01.01.2019 – 30.06.2021, obligând întreprinderea respectivă să achite și să prezinte Agenției în termen de 5 zile lucrătoare dovada stingerii integrale a restanței față de bugetul de stat privind taxa pentru licențele de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.

La finalul ședinței au fost aprobate hotărâri privind eliberarea, prelungirea și retragerea licențelor pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat la stațiile de alimentare.

loading...

Comments are closed.