ANRE a certificat ”Moldelectrica” ca operator de sistem independent al transportului energiei electrice

La data de 11 iulie 2023, Consiliul de Administrație al ANRE a emis Hotărârea privind certificarea operatorului sistemului de transport (OST) a energiei electrice Î.S. „Moldelectrica”, conform modelului „Operatorului de sistem independent”.

Obligația de separare a operatorului sistemului de transport a energiei electrice este o cerință prevăzută atât de Pachetul Energetic III al Uniunii Europene și de Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, cât și un angajament asumat de Guvernul Republicii Moldova odată cu aderarea la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.

Modelul de separare „operator de sistem independent” presupune că întreprinderea electroenergetică ce nu are în proprietate rețea de transport, poate desfășura activitatea de transport a energiei electrice pe rețeaua transmisă în gestiune de către proprietar. Totodată, acest model prevede un set de reguli care asigură independența operatorului faţă de orice interese legate de furnizarea și producerea energiei electrice și a gazelor naturale. De asemenea, acest model permite întreprinderilor integrate pe verticală sau proprietarilor rețelelor de transport să-și păstreze dreptul de proprietate asupra activelor, asigurând, în același timp, o separare efectivă a intereselor, cu condiţia că operatorul sistemului independent va desfășura toate activităţile specifice, aplicând reglementări detaliate și mecanisme ample de supraveghere exercitate de autorităţile de reglementare.

Urmare a implementării regulilor prevăzute de reglementările europene și de Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, în procesul parcurgerii etapelor procedurii de certificare, compania Î.S. „Moldelectrica” a confirmat independența sa în raport cu întreprinderile electroenergetice care desfășoară activități în domeniul furnizării sau producerii energiei electrice și gazelor naturale, precum și capacități financiare, tehnice, fizice şi umane necesare pentru îndeplinirea funcţiilor și atribuțiilor obligatorii stabilite de legislație pentru operatorul de sistem independent.

În același timp, proprietarul rețelei de transport a energiei electrice, care potrivit legislației este statul, reprezentat prin Ministerul Energiei, și-a asumat obligațiile care îi revin în conformitate cu actele normative în vigoare. Printre acestea pot fi enumerate asigurarea cooperării şi sprijinul necesar în vederea îndeplinirii atribuţiilor operatorului de sistem independent, furnizarea informaţiilor relevante, oferirea garanţiilor pentru facilitarea finanţării în eventualitatea extinderii reţelei electrice de transport, asumarea responsabiliății neimplicării în activitatea operațională a întreprinderii etc.

În cadrul procedurii de certificare, Agenția a consultat opinia Secretariatului Comunității Energetice (SCE) și a luat în considerare toate recomandările primite. Precizăm, că cerințele prevăzute în Avizul Secretariatului Comunității Energetice nr. 2/23 din 12.05.2023 cu privire la certificarea OST „Moldelectrica”, au fost cu succes realizate atât de către operator, cât și de Ministerul Energiei.

Totodată, Agenția va monitoriza în continuare implementarea unor recomandări ale SCE, care prevăd un termen de realizare pe parcursul următoarelor 9 luni, având scopul să limiteze orice implicare a reprezentanților autorităților publice centrale în activitatea operațională a operatorului sistemului de transport a energiei electrice.

Î.S. „Moldelectrica” desfășoară activitatea de transport a energiei electrice prin rețelele electrice de tensiune înaltă și efectuează gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel de Serviciu Dispecerat Central.

Total
0
Shares
Total
0
Share