ANRE a modificat Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere

 

Astăzi, 26 mai 2023, în cadrul ședinței publice a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost modificată Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 446/2021.

Modificarea principală vizează una din cele 4 componente ale prețurilor la carburanți și anume, Marja comercială specifică, care este actualizată semestrial de către ANRE și care acoperă profitul și cheltuielile aferente activității de import și de comercializare a produselor petroliere principale.

Astfel, conform modificărilor votate în ședința publică de azi, la estimarea semestrială a Marjei comerciale specifice, ANRE va lua în considerare inclusiv indicele prețurilor de consum în Republica Moldova pentru ultimele 6 luni, dar care nu poate să depășească anual 110%.

Prin urmare, în cadrul exercițiului de calculare a marjei comerciale specifice, ANRE va aplica pe de o parte un coeficent macroeconomic de indexare a acesteia, iar pe de altă parte va avea în continuare posibilitatea aplicării coeficientul de eficientizare a pieței produselor petroliere care este la fel limitat la aceleași 10%.

Modificările votate vor intra în vigoare odată cu publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial și vor putea produce efecte începând cu semestrul doi al anului 2023. De asemenea, au fost aprobate tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă – Canal” Telenești, după cum urmează:

serviciul public de alimentare cu apă potabilă

– pentru consumatorii serviciul public de alimentare cu apă potabilă

– pentru consumatorii casnici în mărime de 21,53 lei/m3;

serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate

– pentru consumatorii casnici în mărime de 19,22 lei/m3;

– pentru consumatorii non casnici în mărime de 22,70 lei/m3.

Total
0
Shares
Total
0
Share