ANRE: Gestiunea rețelelor de transport al gazelor a fost transferată către Vestmoldtransgaz, o companie deținută de România și BERD

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 12 septembrie 2023, ANRE a aprobat contractul de transmitere în locațiune către SRL „Vestmoldtransgaz” (subsidiara „Transgaz” România și BERD) a rețelelor de transport al gazelor naturale gestionate până în prezent de către SRL „Moldovatransgaz” (subsidiara S.A. „Moldovagaz”).

Astfel, SRL „Vestmoldtransgaz” obține, din data de 19.09.2023, nu doar posibilitatea de gestiune a rețelelor de transport pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar și statutul de operator cu ulterioara certificare la nivel european conform cerințelor Pachetului energetic III. În acest context, Agenția menționează faptul că în cadrul procesului de examinare a clauzelor contractului, a fost constatată corespunderea acestuia cu cerințele Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, precum și cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

În perioada imediat următoare, în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare, SRL „Vestmoldtransgaz” va depune la ANRE o cerere de certificare conform modelului de operator de sistem independent, proces care după examinarea de către Agenție urmează să fie avizat și de Secretariatul Comunității Energetice.

Total
0
Shares
Total
0
Share