Economic

ANRE mustră Moldvagaz: ”Dezbaterile publice nu se fac unilateral în mediul online și mass-media”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu unele precizări în privința mecanismului de stabilire și a corectitudinii prețurilor la gazele naturale.

Conform prevederilor art.7, alin. (2), lit.d) din Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, ANRE aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune și pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public, calculate în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 355 din 13.08.2021.

Relevante în acest sens sunt și prevederile art.100, alin. (1) din Legea 108/2016, potrivit căruia prețurile și tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale se determină anual de către întreprinderile de gaze naturale.

De notat, că Metodologia tarifară prevede calculul prețurilor reglementate de furnizare în baza cheltuielilor totale anuale. Astfel, costul gazelor naturale reflectat în calculul ANRE este determinat în strictă conformitate cu cerințele pct.6 și pct.7 ale Metodologiei, care reflectă expres cheltuielile de achiziție a gazelor naturale pentru anul ,,n”, dar nu pentru perioade de timp de ordinul trimestrelor sau lunilor calendaristice.

În cazul în care S.A. „Moldovagaz” consideră judicioasă aprobarea prețurilor reglementate în baza fluctuațiilor pe termen scurt a prețurilor de procurare a gazelor naturale, aceasta urma să înainteze demersurile de rigoare pentru modificarea cadrului legislativ primar, în special Legea nr. 108 cu privire la gazele naturale.

Reflectarea în prețul reglementat pentru furnizarea de ultimă opțiune și pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public a prețului mediu ponderat anual la gazele naturale permite nivelarea variațiilor semnificative de preț și totodată reflectă costul total anual al resurselor energetice procurate de furnizor, asigurând viabilitatea financiară a acestuia.

Oricum, este importantă o prognoză calitativă încă de la începutul anului de gestiune, a prețului mediu anual de procurare a gazelor naturale. În structura prețurilor reglementate la gazele naturale aprobate pe parcursul anului 2022, ANRE a acceptat de fiecare dată în totalitate valorile prognozate a prețului mediu anual de procurare solicitate și prezentate de S.A. „Moldovagaz”.

Totodată, adresarea S.A. „Moldovagaz” către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care a stat la baza revizuirii prețurilor reglementate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE din 4 august 2022, conținea în calculul prețului reglementat unele compartimente de costuri care nu se regăsesc în metodologia tarifară, în speță, devierile formate în anul 2022. În conformitate cu prevederile pct. 6 din Metodologia tarifară, componenta de corectare a venitului reglementat reprezintă valoarea rezultată din diferența dintre venitul reglementat actualizat pentru anul precedent și cel efectiv înregistrat în aceeași perioadă. Prin urmare, devierile formate în anul 2022 nu pot fi examinate și incluse în prețurile reglementate pentru anul 2022.

Totuși, având în vedere prevederile contractului cu Gazprom și variațiilor majore a prețului pe procurare a gazelor naturale, cu un trend ascendent accentuat (situație atipică și fără precedent pe piața gazelor naturale), ANRE conștientizează că S.A. ,,Moldovagaz” se poate confrunta cu un deficit de numerar pentru procurarea gazului natural, fapt ce poate periclita capacitatea de plată a gazelor naturale importate pentru anumite perioade pe termen scurt.

În acest context, sugerăm furnizorului să participe mai activ în cadrul grupului de lucru creat pe platforma ANRE în scopul elaborării modificărilor metodologiei de formare a prețurilor reglementate pentru a ajusta cadrul de reglementare la situația atipică de pe piața gazelor naturale.

Or, conform procedurilor legale stabilite pentru modificarea actelor normative, dezbaterile publice nu se fac unilateral în mediul online și mass-media.

Comunicat de presă

loading...

Comments are closed.