ANRE vine cu precizări: Referitor la informațiile eronate mediatizate în public privind prețurile la gazele naturale

Ca urmare a declarațiilor apărute în spațiul public referitor la anumite aspecte legate de modalitatea de calcul a componentelor din structura prețurilor reglementate la gazele naturale aprobate la data de 7 iunie 2023 și solicitărilor de aprobare a tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) comunică următoarele.

Referitor la modalitatea de calcul a componentelor din structura prețurilor reglementate la gazele naturale:

ANRE menționează că prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale se aprobă la nivelul perioadei de un an de reglementare (an calendaristic).

Cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale, care sunt livrate la prețuri reglementate, sunt determinate, conform cadrului metodologic în vigoare, în baza tarifului pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către operatorul sistemului de distribuție în anul de reglementare „n”.

Astfel, Agenția a considerat drept factor obiectiv valoarea actualizată a cheltuielilor cu distribuția gazelor naturale, la nivel de an calendaristic 2023, în baza atât a tarifelor existente, cât și a celor ce urmează a fi aprobate și aplicabile pentru a doua perioadă a anului 2023, în scopul evitării acumulării devierilor financiare negative.
În concluzie, Agenția menționează că prin acțiunile sale, creează premisele pentru deschiderea continuă a pieței gazelor naturale, astfel încât atât operatorii, cât și consumatorii, să poată beneficia de tarife și preturi transparente, corecte și nediscriminatorii. Totodată, acțiunile Agenției corespund în totalitate cadrului legislativ și metodologiilor în vigoare.

Referitor la solicitările de aprobare a tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale:

Agenția precizează că, în conformitate cu prevederile directivelor europene, legislația Republicii Moldova a fost armonizată, în special în ce privește liberalizarea piețelor energetice.

Astfel, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a ANRE, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 334/2018, una din funcțiile de bază ale Agenției este promovarea unei politici tarifare echitabile şi adecvate, care corespunde principiilor economiei de piaţă, astfel încât să fie asigurată în egală măsură protecţia drepturilor consumatorilor şi ale întreprinderilor din sectoarele reglementate de Agenţie.

În momentul de față, în Republica Moldova sunt înregistrați 20 de titulari de licențe pentru distribuția gazelor naturale, dintre care 12 companii afiliate S.A. „Moldovagaz”.

Astfel, conform prevederilor legislației în vigoare, ANRE aprobă tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale separat pentru fiecare întreprindere de gaze naturale.

Pe parcursul lunii mai, 12 operatori afiliați S.A. „Moldovagaz” au înaintat către ANRE solicitările de aprobare a tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023, care sunt publice (publicate pe site-ul Agenției, la capitolul ”Transparența decizională/Proiecte supuse consultărilor publice”).

Agenția menționează că stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza cheltuielilor strict necesare pentru desfășurarea activității, cu excluderea din calcul a tuturor costurilor și cheltuielilor economic nejustificate și/sau care, conform procesului tehnologic, nu sunt necesare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale.

Diferențele între tarifele solicitate de operatori se datorează arhitecturii diferite a rețelelor de distribuție deservite, precum și performanței financiare și tehnice care diferă de la un operator la altul și iau în calcul mai multe aspecte, cum ar fi: lungimea rețelelor, volumele distribuite de gaze naturale, nivelul pierderilor și a consumului tehnologic etc. În timpul apropiat ANRE va finaliza analiza cererilor prezentate și va examina subiectul respectiv în cadrul unei ședințe publice.

Ținând cont de cele expuse mai sus, Agenția solicită persoanelor care abordează acest subiect să nu utilizeze informațiile și cifrele operate de către Agenție în scop interpretativ, și să nu inducă în eroare opinia publică, făcându-și capital politic. ANRE este o instituție publică independentă, care aplică strict cadrul legal în vigoare și care nu se va lăsa antrenată în dezbateri cu tentă politică.

 

Total
0
Shares

Pentru abonare la canalul nostru de pe Telegram, click aici!

Total
0
Share