ANSA anunță Săptămâna Națională de promovare a aplicării raționale a pesticidelor

 

În perioada 8-13 aprilie, pe teritoriul Republicii Moldova a fost organizată Săptămâna națională de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor), cu genericul:

” Utilizarea pesticidelor prin schimbarea viziunii”.

Produsele de uz fitosanitar sunt substanțe chimice, pentru combaterea dăunătorilor, bolilor și buruienelor la culturile agricole, care asigură recolte atât cantitativ, cât și calitativ.

Totodată, pesticidele sunt produse toxice. Fiind utilizate în exces și nechibzuit, pot dăuna sănătății omului și mediului înconjurător.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează cetățenii să fie prudenți la utilizarea pesticidelor și să respecte cu strictețe anumite reguli, întru evitarea cazurilor de intoxicații, care pot avea urmări grave:

 • utilizarea echipamentului de protecție individuală, atunci când se fac tratări cu produse de uz fitosanitar;
 • respectarea cu strictețe a instrucțiunilor de pe ambalajul produselor fitosanitare;
 • se intrezice comercializarea către persoane fizice și utilizarea în condiții casnice a produselor de uz fitosanitar din grupele de toxicitate 1 și 2 orală și dermică;
 • produsele de uz fitosanitar se păstrează în locuri izolate, închise și inaccesibile pentru persoane străine;
 • procurarea produselor de uz fitosanitar se permite doar din magazine specializate, autorizate în acest domeniu;
 • în cazul unei intoxicații cu produse de uz fitosanitar, de urgență apelați medicul!
 • magazinele specializate sunt obligate să comercializeze doar fertilizanți și produse de uz fitosanitar omologate și înregistrate în Registrul de Stat;
 • magazinele alimentare și cele mixte nu au dreptul să comercializeze produse de uz
 • fitosanitar în lipsa Extrasului privind înregistrarea oficială a depozitului;
 • nu se admite păstrarea în comun a produselor alimentare cu produse de uz
 • fitosanitar, fertilizanți, produse chimice de menaj și alte articole, etc.

Menționăm și importanța unei comunicări între producătorii agricoli și apicultori. Urmare a modificării Legii nr.70 cu privire la apicultură, comunicarea între aceștia se desfășoară direct, în mod electronic prin platforma digitală BeeProtect.

Producătorii agricoli, la fel sunt instruiți pe platforma digitală e-Learning care îi ajută să-și ajusteze procedurile de utilizare a pesticidelor conform standardelor internaționale.( H.G. 42/2020).

Utilizarea irațională a acestor produse duce la depășirea lmitei maxime admisibile (LMA) și la prezența reziduurilor de pesticide în apele freatice, în sol şi în producția agricolă, precum și la contaminarea accidentală a utilizatorilor de pesticide.

Conform Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (PUFF), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2005, producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența utilizării PUFF în Registrul de evidență.

Pentru încălcarea regulamentului, legislația națională prevede amenzi atât pentru persoanele juridice, cît și pentru persoanele fizice.

Total
0
Shares
Total
0
Share