Antigua și Barbuda, Belize și Seychelles au fost adăugate pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale

Astăzi, Consiliul a decis să adauge Antigua și Barbuda, Belize și Seychelles pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. În același timp, trei jurisdicții au fost retrase de pe listă: Insulele Virgine Britanice, Costa Rica și Insulele Marshall.

Prin aceste actualizări, lista UE cuprinde următoarele 16 jurisdicții:

– Samoa Americană;
– Antigua și Barbuda;
– Anguilla;
– Bahamas;
– Belize;
– Fiji;
– Guam;
– Palau;
– Panama;
– Rusia;
– Samoa;
– Seychelles;
– Trinidad și Tobago;
– Insulele Turks și Caicos;
– Insulele Virgine Americane;
– Vanuatu.

Consiliul regretă că aceste jurisdicții încă nu au devenit cooperante în scopuri fiscale și le invită să își îmbunătățească cadrul juridic pentru a soluționa chestiunile identificate.

Această listă a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale include țările care fie nu s-au angajat într-un dialog constructiv cu UE privind guvernanța fiscală, fie nu și-au îndeplinit angajamentele de a pune în aplicare reformele necesare. Reformele respective ar trebui să vizeze respectarea unui set de criterii obiective de bună guvernanță fiscală, care includ transparența fiscală, echitatea fiscală și punerea în aplicare a standardelor internaționale menite să prevină erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor.

Grupul de lucru pentru Codul de conduită (impozitarea întreprinderilor), organismul Consiliului care elaborează actualizările listei, cooperează îndeaproape cu organisme internaționale, cum ar fi Forumul OCDE privind practicile fiscale dăunătoare, pentru a promova buna guvernanță fiscală la nivel mondial.

În cadrul acestei runde de actualizare a listei UE, Consiliul a adăugat pe listă trei jurisdicții: Antigua și Barbuda, Belize și Seychelles. S-a constatat că toate cele trei jurisdicții prezintă deficiențe în ceea ce privește schimbul de informații fiscale la cerere.

Insulele Virgine Britanice au fost retrase de pe listă deoarece și-au modificat cadrul privind schimbul de informații la cerere și vor fi reevaluate în conformitate cu standardul OCDE. Până la reevaluare, această jurisdicție a fost inclusă în anexa II.

Costa Rica a fost scoasă de pe listă deoarece a modificat aspectele dăunătoare ale regimului său de scutire de la plata impozitului pe veniturile din surse străine. Insulele Marshall au fost eliminate de pe listă deoarece au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește asigurarea respectării cerințelor în materie de substanță economică.

Pe lângă lista jurisdicțiilor fiscale necooperante, Consiliul a aprobat documentul obișnuit privind situația actuală, care reflectă cooperarea în curs a UE cu partenerii săi internaționali și angajamentele acestor țări de a-și reforma legislația pentru a adera la standardele convenite de bună guvernanță fiscală. Scopul acestuia este de a recunoaște activitatea constructivă în curs în domeniul fiscal și de a încuraja abordarea pozitivă adoptată de jurisdicțiile cooperante în vederea punerii în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale.

Patru jurisdicții au fost eliminate din documentul privind situația actuală. Iordania și Qatarul și-au îndeplinit angajamentele prin modificarea unui regim fiscal dăunător. Montserrat și Thailanda și-au îndeplinit toate angajamentele restante legate de raportarea pentru fiecare țară în parte a impozitelor plătite.

Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale a fost creată în decembrie 2017. Aceasta face parte din strategia externă a UE privind impozitarea și urmărește să contribuie la eforturile continue de promovare a bunei guvernanțe fiscale la nivel mondial.

Jurisdicțiile sunt evaluate pe baza unui set de criterii stabilite de Consiliu. Aceste criterii includ transparența fiscală, echitatea fiscală și punerea în aplicare a standardelor internaționale menite să împiedice erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor. Președintele Grupului de lucru pentru Codul de conduită desfășoară dialoguri politice și procedurale cu jurisdicțiile și organizațiile internaționale relevante, dacă este necesar.

Lucrările referitoare la această listă constituie un proces dinamic. Începând din 2020, Consiliul actualizează lista de două ori pe an. Următoarea revizuire a listei este programată pentru luna februarie 2024.

Lista figurează în anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Concluziile includ, de asemenea, un document privind situația actuală, care identifică jurisdicțiile cooperante care au adus îmbunătățiri suplimentare politicilor lor fiscale sau cooperării aferente.

Deciziile Consiliului sunt pregătite de Grupul de lucru pentru Codul de conduită al Consiliului, care este, de asemenea, responsabil de monitorizarea măsurilor fiscale din statele membre ale UE.

Total
0
Shares
Total
0
Share