Alte știri

Anunțul CSM cu privire la selectarea unui judecător la Curtea Constituțională

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prin Hotărârea nr. 173/17 din 15 iunie 2021, publicată la 14 iulie 2021, Plenul CSM a anunțat concurs pentru desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova din partea Consiliului Superior al Magistraturii, stabilind termenul-limită de depunere a actelor necesare pentru participare la concurs – 30 de zile din momentul publicării prezentei Hotărâri pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

În baza art. 138 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 11 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, candidatul la funcția de judecător la Curtea Constituțională trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

are domiciliul în ţară;

are pregătire juridică superioară;

are înaltă competenţă profesională;

are vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;

nu a atins vârsta de 70 de ani;

nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Dosarul candidatului va conţine următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs;

b) copia de pe actul de identitate;

c) curriculum vitae în formatul Europass;

d) copia de pe diploma de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;

e) copia certificată de pe carnetul de muncă (pentru perioada de până la 28 decembrie 2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate cu ștampilă umedă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul ce confirmă vechimea în muncă;

f) certificatul medical de sănătate;

g) cazierul judiciar;

h) declarația de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 la Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;

i) referința de la ultimul loc de muncă;

j) o fotografie color 4×5 cm;

k) scrisoarea de motivare.

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concursul nominalizat la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 5) sau la adresa de e-mail aparatul@csm.md, până la data de 12 august 2021, inclusiv.

Informații suplimentare pot fi obținute la Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chișinău, str. M. Eminescu, 5, tel. 990-808).

loading...

Comments are closed.