Alte știri

APP prezintă unele detalii în privința rezoluțiunii contractului cu Avia Invest

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ca urmare a lansării  mai multor informații în spațiul mediatic, Agenția Proprietății Publice a venit cu un comunicat în care prezintă unele detalieri privind rezoluțiunea Contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent, nr.4/03 din 30 august 2013, transmite Telegraph.md

În comunicatul instituției se precizează următoarele:

Potrivit contractului de concesiune Agenția Proprietății Publice în calitate de „concedent” a fost obligată să efectueze supravegherea eficientă a  îndeplinirii tuturor sau oricărei dintre obligațiile SRL Avia Invest în cadrul executării contractului de concesiune.

Prin clauzele contractuale, care de fapt reprezintă voința ambelor părți, pentru care acestea au și semnat, s-a convenit că, neconstituirea garanției de bună execuție va fi sancționată cu rezoluțiunea contractului, fapt ce denotă esențialitatea clauzei contractuale privind constituirea garanției de bună execuție a contractului, or aceasta vorbește despre capacitatea/incapacitatea de plată a SRL Avia Invest, cu impact asupra lucrărilor și investițiilor în viitor.

În procesul de rezoluțiune a contractului, APP a respectat toate drepturile SRL Avia Invest, privind termenele și modalitățile de constituire a garanției de bună execuție, însă SRL Avia Invest nu a executat obligațiile contractuale, fapt care a dus la apariția obligației APP de a rezoluționa contractul de concesiune în scopul evitării  răspunderii pentru inacțiuni privind implementarea contractului.

Prin notificarea de rezoluțiune a contractului nu s-a urmărit crearea unor impedimente în implementarea contractului de concesiune, dar s-au încetat raporturile contractuale cu SRL Avia Invest, ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale.

Totodată, pînă la rezoluțiunea contractului, careva influențe asupra activității SRL Avia Invest nu au fost efectuate, or în contextul litigiilor civile, măsurile de asigurare  asupra SRL Avia Invest au fost aplicate doar în volumul daunelor și penalităților rezultate din neexecutarea obligațiilor contractului de concesiune, de către SRL Avia Invest.

Adresarea SRL Avia Invest în arbitrajul de la Stockholm cu solicitarea de încasare a 900 mln EUR, în calitate de prejudiciu din contul statului Republica Moldova reprezintă o încercare a SRL Avia Invest de a influența autoritățile statului pentru a exploata în continuare Aeroportul Internațional Chișinău, chiar și neexecutînd obligațiile esențiale ale contractului.

Suma de 900 mln EUR, solicitată de SRL Avia Invest Este nejustificată, atît timp cît investițiile totale, pe întreaga durată a contractului de concesiune care urmau a fi efectuate de către SRL Avia Invest potrivit contractului constituiau doar 244 mln. EUR, iar, această sumă este artificial invocată pentru a sustrage atenția de la neexecutarea obligațiilor contractuale de către SRL Avia Invest.

Instituirea taxei aeroportuare în mărime de 50% asupra  tarifului de 9 EUR percepută de SRL Avia Invest per pasager, nu afectează activitatea și investițiile SRL Avia Invest, or potrivit contractului SRL Avia Invest urma să efectueze lucrările/investițiile din surse proprii și nu din sursele acumulate din perceperea tarifului de 9 euro per pasager.

Mai mult, la solicitarea organelor competente, SRL Avia Invest nu a prezentat informații financiare privind baza de cost a tarifului aeroportuar de 9 EUR per pasager și nu a prezentat calcule confirmative privind impactul taxei aeroportuare asupra investițiilor SRL Avia Invest.

Cu referire la eliberarea actelor permisive, APP comunică că SRL Avia Invest nu s-a conformat rigorilor legale și nu a prezentat actele necesare potrivit legislației,  autorităților competente de eliberarea actelor permisive.

Citește și: APP a notificat Avia Invest despre rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău

loading...

Comments are closed.