APP scoate la vânzare Fabrica de Sticlă din Chișinău și alte bunuri de stat

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că a identificat 46 de bunuri și active de stat neperformante sau neutilizate conform destinației lor inițiale care urmează a fi scoase în zona pieței de investiții. Este vorba despre terenuri, construcții și întreprinderi de stat, selectate printr-un proces riguros și care au nevoie urgentă de investiții majore. Această inițiativă nu presupune închiderea întreprinderilor vizate, ci, dimpotrivă, își propune să le revitalizeze, asigurând menținerea locurilor de muncă și continuitatea activității economice.

Prin proiectul Hotărârii de Guvern propus spre consultare, în urma examinării propunerilor venite de la autorități și a informațiilor deținute de APP, se propune completarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării cu 46 de bunuri, după cum urmează:

7 entități cu cotă de stat urmare a realizării procedurii de triere conform Mecanismului de triere a întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 819/2023:

  • Două pachete minoritare de acțiuni proprietate de stat: 0,5% din S.A. Compania de Asigurări „Auto-Siguranța” și 0,017 % din S.A. „Banca Comercială Moldindconbank”;
  • Cota socială de 11% deținută de stat în S.R.L. „Metrompas”;
  • Patru întreprinderi de stat: Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, Î.S. Hotelul „Zarea”, Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”, Î.S. „Editura Didactica de Stat Lumina”, Î.S.

33 de complexe de bunuri, dintre care:

–  Două complexe de bunuri din or. Ștefan Vodă și or. Cantemir, propuse de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI;

–  Un complex de bunuri aflate în gestiunea Î.S. „MoldATSA”, amplasat în com. Băcioi, mun. Chișinău;

– 30 de complexe de bunuri din gestiunea și administrarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor  amplasate în diferite localități ale țării.

O încăpere nelocuibilă (garaj), cu suprafața de 27,6 m2 din or. Căușeni și o construcție cu suprafața de 21,6 m2 din or. Rezina, la propunerea Serviciului Fiscal de Stat.

2 bunuri imobile, terenuri pentru construcții: terenul din r-nul Ungheni, com. Zagarancea cu suprafața de 7,4808 ha și un teren din mun. Chișinău, str. Ioana Radu 27, cu suprafața de 1,3531 ha, la propunerea Ministerului Apărării.

2 cote părți din încăperi locative din mun. Chișinău ajunse în proprietatea statului ca rezultat al moștenirii vacante în temeiul pct. 48 din Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2001.

Procesul de valorificare se va face transparent, începând cu consultări publice ample pentru a asigura o participare largă și informare corectă a societății. APP încurajează toți cetățenii și părțile interesate să contribuie cu opinii și sugestii, reflectând angajamentul pentru un dialog constructiv și participativ.

Prin această abordare, APP urmărește optimizarea portofoliului de active al statului și atragerea de investiții noi, esențiale pentru modernizarea și dezvoltarea durabilă a economiei naționale. Este important de subliniat că niciuna dintre acțiunile de privatizare nu se va realiza peste noapte. Fiecare pas va fi atent planificat și executat, cu respectarea deplină a principiilor de transparență și echitate. Scopul final este de a valorifica aceste bunuri într-un mod care să aducă cel mai mare beneficiu comunităților și economiei Moldovei.

Pentru mai multe informații din procesul de consultare, studiați proiectul Hotărârii de Guvern.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share