Aprobat: Recunoașterea și echivalarea titlurilor științifice obținute în străinătate se va realiza în baza unui nou regulament

Recunoașterea și echivalarea titlurilor științifice și științifico-didactice obținute în străinătate se va realiza în baza unui nou regulament, aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Documentul are scopul să faciliteze mobilitățile academice și profesionale pentru asigurarea liberei circulații a cetățenilor în spațiul european, în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova privind Acordul de asociere RM-UE și tratatele internaţionale la care țara noastră este parte.

,,Noul regulament va asigura corespunderea cadrului normativ național în domeniul recunoașterii studiilor și calificărilor obținute în străinătate la normele actuale internaționale în domeniul de referință, dar și realizarea angajamentelor Republicii Moldova în contextul integrării sistemului național de învățământ în Spațiul European al Educației. Prin facilitarea procesului de recunoaștere a calificărilor, ne propunem inclusiv atragerea persoanelor calificate de peste hotare și a viitorilor potențiali studenți în instituțiile de învățământ superior din țara noastră”, a spus secretarul de stat Adriana Cazacu.

Regulamentul aprobat stabilește procedura de recunoaștere și echivalare a titlurilor științifice și științifico-didactice atestate prin acte obținute la instituții de învăţământ superior sau de cercetare acreditate din străinătate în scopul asigurării accesului la programe de postdoctorat, acordarea dreptului de a conduce doctorate, ocuparea unei funcții științifice/ de cercetare sau științifico-didactice în instituțiile de învăţământ superior sau de cercetare acreditate din Republica Moldova etc.

De asemenea, documentul vine să susțină învățarea pe tot parcursul vieții prin reglementarea procedurii de recunoaștere și validare a rezultatelor învățării anterioare și să coreleze periodic instrumentele naționale aplicate în procesul de recunoaștere cu cele aplicate la nivel european/internațional.

Actul normativ mai reglementează recunoașterea calificărilor refugiaților și persoanelor strămutate, descentralizarea recunoașterii titlurilor științifico-didactice prin delegarea acestei atribuții instituțiilor de învăţământ superior acreditate, precum și recunoașterea calificărilor obținute în cadrul programelor comune/transfrontaliere organizate în comun de instituții de învăţământ superior acreditate din Republica Moldova și din străinătate.

Total
0
Shares
Total
0
Share