ASD va deveni „Administrația Națională a Drumurilor” SA. Ce se va întâmpla cu celelalte 10 companii din domeniu?

Guvernul Republicii Moldova va decide reorganizarea Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD), transformând-o în Societatea pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” (AND), cu capital integral de stat. În etapa finală, AND va absorbi celelalte zece companii din domeniul administrării drumurilor.

Agenția Proprietății Publice (APP) va prelua rolul de deținător de acțiuni al noii entități, acționând în numele statului. Societatea pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” va deveni succesorul tuturor drepturilor și obligațiilor Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”.

APP va avea la dispoziție trei luni de la intrarea în vigoare a hotărârii pentru a finaliza procesul de reorganizare. În plus, Agenția va trebui să elaboreze modificările necesare în legislația existentă pentru a reflecta noua structură administrativă și să determine bunurile imobile care vor fi transferate ca aport la capitalul noii societăți. Aceste bunuri vor fi gestionate economic de către AND, ca urmare a delimitării proprietăților publice pe domenii și apartenență.

În cadrul acestei reorganizări, toate bunurile deținute de ASD vor fi transferate către AND conform prevederilor regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. În cazul în care personalul existent nu poate fi transferat, disponibilizarea acestuia se va realiza în conformitate cu legislația muncii.

”Disponibilizarea personalului ca urmare a reorganizării Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, în cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu legislația muncii”, este scris în proiectul ce urmează a fi prezentat de către Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii.

Costurile asociate procesului de reorganizare vor fi suportate de către ASD, iar hotărârea Guvernului va intra în vigoare odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Subiectul este inclus pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Guvernului.

Total
0
Shares
Total
0
Share