Actualitate

Asigurarea cu sedii a celor 8 instituții de învățământ cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, subiect prioritar în domeniul educației

Pinterest LinkedIn Tumblr

Problema asigurării cu sedii proprii a celor 8 instituții de învățământ cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană și care sunt subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în condițiile conformării la exigențele procesului educațional și la standardele stabilite de legislația națională și internațională în domeniu, se află într-un vizor permanent al Biroului și a Vicepremierului pentru reintegrare, cu abordarea constantă în cadrul procesului de negocieri, în contextul în care asigurarea bunei funcționări a gimnaziilor/ liceelor respective figurează în așa-numitul pachet Berlin+.

Reamintim că din cele 8 instituții de învățământ cu predare în grafie latină, 5 sunt nevoite să închirieze spații de la așa-zisele structuri locale din regiune, iar 2 își desfășoară temporar activitatea într-o altă localitate decât cea de trai a elevilor și a cadrelor didactice.

Școlile menționate activează în baza curriculumului educațional al Republicii Moldova și cu regret pe parcursul ultimilor 30 ani au suportat diverse restrângeri în drepturi și activități din partea exponenților de la Tiraspol, inclusiv cu caracter de politizare artificială și prin evacuarea forțată a unora dintre acestea din sediile proprii, iar încălcările admise prin prisma standardelor Convenției europene a drepturilor omului au fost constatate în mai multe hotărâri ale CtEDO.

Deși, prin Decizia protocolară din 25 noiembrie 2017 s-au agreat mai multe angajamente, unele dintre care au fost puse în aplicare (diminuarea plăților de utilități, aplicarea tarifelor minime pentru chiria imobilelor, contracte de locațiune pe un termen de 10 ani, deplasarea în baza carnetelor de elev și a legitimațiilor de serviciu), iar ulterior pe aspecte de libera circulație s-au observat unele regrese în perioada martie-septembrie 2020 cu ulterioara revenire la abordarea precedentă, rămâne în afara dinamicii chestiunea clădirilor adecvate pentru instituțiile de învățământ și cea a dării în folosință a terenurilor aferente acelor clădiri (pct.4 și 7 din Decizia protocolară).

Despre necesitatea onorării plenare a acestor înțelegeri restante, delegația Chișinăului reamintește în toate formatele de dialog existente privind reglementarea transnistreană, inclusiv la toate ședințele grupurilor de lucru pentru educație, cu propunerea avansării etapizate în proces, de exemplu la prima etapă prin revenirea în propriile locații a liceelor teoretice ,,Evrica” din or. Râbnița și ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” din or. Grigoriopol și în continuare cu rezolvarea temei sediilor și pentru celelalte instituții de învățământ.

Din păcate se remarcă lipsa unei deschideri, tergiversări și ezitări din partea Tiraspolului, deși la reuniunile anterioare ale experților din sfera educației se agrease asupra elaborării unui plan cu pașii de derulare a procesului de asigurare cu sedii proprii pentru aceste instituții de învățământ, promis de către exponenții de la Tiraspol.

Tema sediilor rămâne una strategică și de actualitate, asupra căreia Chișinăul va insista până la soluționarea finală, cu asigurarea realizării plenare a dreptului la educație, în condiții prielnice, predictibile și adecvate procesului de studii.

loading...

Comments are closed.