Actual

Asociația Judecătorilor își exprimă îngrijorarea față de atacurile și insinuările lansate de unii actori politici împotriva sistemului judecătoresc

Pinterest LinkedIn Tumblr

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova își exprimă profunda îngrijorare față de atacurile și insinuările lansate de unii actori politici împotriva sistemului judecătoresc, care au devenit deja tradiționale.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

În mod prioritar vom puncta că Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, a acceptat să abordeze și un punct de vedere critic, aceasta fiind condiționat de dreptul la replică constructivă, pornind de la faptul că pluralismul de opinii, inclusiv critice – doar contribuie la consolidarea statului de drept. În opinia noastră, unii politicieni și analiști politici, dese ori critică public deciziile instanțelor „fără măcar a le citi motivarea”, situație ce subminează grav autoritatea puterii judecătorești, or deja devine o constantă ca corpul de magistrați să fie „ țap ispășitor”, pentru toate problemele cu care se confruntă societatea.

AJM consideră că acest climat este nociv pentru independența sistemului judecătoresc și că nici o reformă, oricât de ideală la suprafață și conformă cu standardele internaționale, nu poate produce rezultate, dacă este plantată într-o astfel de atmosferă . Organele de administrare ale sistemului judecătoresc și orice instituție din Republica Moldova ar trebui, în limitele competenței, să facă tot posibilul pentru a încuraja, în mod activ și public, toți judecătorii să nu se teamă să-și îndeplinească atribuțiile profesionale în mod independent, în conformitate cu principiile statului de drept. Transparența, pluralismul și opinia liberă, respectuoasă și competentă, chiar dacă și critică, ar trebui să stea la baza activității sistemului judecătoresc din Republica Moldova.

Cert este că independenta puterii judecătorești, constituie o valoare fundamentală a statului de drept, nefiind un privilegiu al magistratului, ci un drept fundamental al cetățenilor Republicii Moldova de a beneficia de garanțiile consemnate în Constituția Republicii Moldova, o condiție esențială pentru asigurarea supremației Legii în cadrul promovării actului de justiție – echitabil, imparțial și întemeiat doar în baza Legii.

Suntem absolut siguri, că un sistem judecătoresc independent, care acționează într-o societate care respectă principiul separării puterilor – constituie temelia statului de drept, fiind capabil de a garanta respectarea, ocrotirea și realizarea drepturilor omului și accesul la justiție pentru oricare cetățean.

Reiterăm că justiția este independentă și realizarea actului de justiție nu trebuie confundată cu realizarea foii de parcurs a unui sau altui partid politic.

Pe această cale încurajăm colegii, ca în cadrul exercitării mandatului, nici un magistrat să nu admită a fi influențat decât de propria convingere a soluției legale și obiective optate în cadrul oricărei situații ce va rezultă din obiectivul soluționat.

Popularitatea soluțiilor date de instanța de judecată sub nici o formă nu poate fi reținută drept repet pentru aprecierea legalității acestora, or o hotărâre judecătorească nu trebuie ”să placă societății”, hotărârea judecătorească urmează în mod obligatoriu să fie legală și întemeiată doar pe sensul și spiritul Legii.

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova va acționa în mod deschis și consecvent pentru apărarea independenței tuturor judecătorilor. Astfel, AJM își reafirmă determinarea de a susține orice critică constructivă, însă în același timp va susține orice judecător care își îndeplinește conștiincios și legal îndatoririle cei revin.

Or, Independența sistemului judecătoresc și a profesiei de jurist constituie condiția esențială pentru asigurarea supremației legii și a unei justiții echitabile și adecvate. Un sistem judecătoresc independent este temelia statului de drept, fiind indispensabil pentru a garanta respectarea, ocrotirea și realizarea drepturilor omului și accesul la justiție pentru persoanele ale căror drepturi au fost încălcate.

Comunicat de presă

loading...

Comments are closed.