Actual

Asociația Promo-LEX a prezentat rapoartele de monitorizare a finanțării partidelor politice și activității CEC și CICDE pentru anul 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, în cadrul unui eveniment public, Rapoartele „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova” și „Implementarea planurilor strategice ale CEC și CICDE”, retrospectiva anului 2021.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

În deschiderea evenimentului, directorul executiv Promo-LEX, Ion Manole, a menționat că prin aceste exerciții de monitorizare, Asociația Promo-LEX urmărește și promovează raportarea corectă și calitativă a finanțării partidelor politice, dar și activitatea CEC și CICDE prin prisma realizării planurilor strategice. Scopul documentelor este de a îmbunătăți transparența finanțării partidelor politice și activității organelor electorale.

În RAPORTUL „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Retrospectiva anului 2021” sunt analizate rapoartele financiare anuale ale partidelor, veniturile raportate de acestea, dar și cheltuielile estimate drept neraportate. De asemenea, este examinată evoluția legislației naționale în domeniu.

Documentul conține un șir de recomandări pentru autorități, inclusiv Parlament, Guvern și CEC, de modificare și completare a legislației naționale. Totodată, Promo-LEX recomandă fortificarea capacităților CEC, prin alocarea resurselor necesare (financiare, materiale, de personal etc.) exercitării atribuției de supraveghere și control a finanțării partidelor politice.

În cel de-al doilea RAPORT „Implementarea Planurilor Strategice ale Comisiei Electorale Centrale și ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral”, Promo-LEX a evaluat nivelul de executare și impactul activităților CEC și CICDE, incluse în planurile strategice și anuale în anul 2021. În document sunt analizate realizările și restanțele instituțiilor. Totodată, experții recomandă CEC și CICDE să analizeze motivele și să realizeze acțiunile neexecutate sau executate parțial.

La evenimentul de prezentare și dezbatere a rapoartelor au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partidelor politice, ai partenerilor de dezvoltare și organizațiilor neguvernamentale.

Asociația Promo-LEX monitorizează finanțarea partidelor politice cu începere din anul 2015, iar din 2017 a lansat analiza modului de realizare a planurilor strategice ale CEC și CICDE.

Evenimentul este organizat de Asociația Promo-LEX, în cadrul Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Opiniile exprimate în cadrul evenimentului, precum și în Rapoartele de monitorizare prezentate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

loading...

Comments are closed.