ASP a deschis perioada de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale

Desemnarea procentuală este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către organizaţiile religioase.

În anii 1990 şi 2000, mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est au introdus mecanisme care permit cetăţenilor direcționarea a 1% sau 2% din impozitul pe venit către sectorul neguvernamental. În Republica Moldova, desemnarea procentuală ( „Legea 2%”) este pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2017.

Scopul principal pentru introducerea mecanismului de desemnare procentuală este de a acumula fonduri şi de a susţine financiar organizaţiile nonprofit. Organizaţiile care vor primi desemnări procentuale vor utiliza o parte considerabilă din aceste sume pentru realizarea unor activităţi de utilitate publică în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale. Mai mult decât atât, mecanismul 2% este un instrument de democraţie participativă. Persoanele care fac desemnări procentuale se implică, de fapt, în procesul de repartizare a bugetului public.

Pentru a deveni beneficiari ai mecanismului de desemnare procentuală, solicitanții (asociaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private, cultele religioase şi părţile componente ale acestora), care întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute de legislație, trebuie să depună la Agenția Servicii Publice sau la subdiviziunile teritoriale o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (în scris sau în format electronic).

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se depune în forma și în modul stabilit de Agenție în perioada 1 septembrie – 30 septembrie a fiecărui an (formularul este disponibil online la: Cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale), cu anexarea certificatului emis de instituţia bancară privind deschiderea contului bancar în monedă naţională.

Organizațiile beneficiare incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori sînt înscrise automat în lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiția că nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Verificarea lipsei datoriilor la bugetul public național se realizează de către ASP din oficiu, fără a fi necesară întreprinderea cărorva acțiuni de către beneficiarul desemnării procentuale.

În cazul apariției modificărilor în datele din Registrul de stat al unităților de drept (modificarea denumirii, administratorului, sediului, contului bancar, ș.a.) beneficiarii desemnării procentuale, trebuie să notifice Agenției Servicii Publice pentru a asigura actualizarea datelor incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share